İbn-i Abbas (r.a.) şöyle demiştir:
Beş şey unutkanlığı arttırır:
1. Ekşi elma yemek, 2. Durgun suya bevletmek, 3. Ense tarafından kan aldırmak, 4. Karıncaları toprak içine gömmek, 5. Kabir levhalarını çok okumak.
Beş şey göz nurunu arttırır:
1. Mushafa bakmak (okumak), 2. Âlimlerin yüzüne bakmak, 3. Dostların yüzüne bakmak, 4. Yeşilliklere ve akarsuya bakmak, 5. Ana, baba yüzüne bakmak.
Beş şey bedenin kuvvetini arttırır:
1. Az yemek ve az uyumak, 2. Güzel koku sürünmek, 3. Az cima etmek, 4. Temiz elbise giymek, 5. Kur’ân okumak.
On şey ömrü uzatır:
1. Sadaka vermek, 2. Çok duâ etmek, 3. Ana, babaya itaat etmek, 4. Gece namazına devam etmek, 5. Seher vaktinde istiğfar etmek, 6. Kuşluk namazına devam etmek, 7. Kur’ân okumak, 8. Allâh (c.c.)’u çok zikretmek, 9. Başını gül suyu ile yıkamak, 10. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e salavat getirmek.
On şey çabuk ihtiyarlatır:
1. Ayakta su içmek, 2. Gece yarısı su içmek, 3. Yenlerini sıvamadan yüz yıkamak, 4. Çok cima etmek, 5. Muhasama esnasında konuşmak, 6. Avret yerine bakmak, 7. Gündüz çok uyumak, 8. Ölüye bakmak, 9. İçki mübtelası olmak, 10. Asılmış adama bakmak.
(Hz. Mahmud Sâmî Ramazanoğlu (k.s.), Musahabe 4, s.123-125)
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
Cuma ve bayram günlerinde, toplantılarda iyi ve güzel elbise giymek mubâhtır. Fakat böyle elbiselerle daima bezenip durmak uygun değildir. Bu bir gurur eseri olur ve çok kere muhtaç durumda olanların kinini çeker. Böbürlenmek ve büyüklenmek için elbise giymek ise mekruhtur. (Ömer Nasûhî Bilmen, Büyük İslâm İlmihâli)