Kur’ân-ı Kerîm’de gusül hakkında şöyle buyuruluyor: “Eğer cünüp olduysanız tam olarak temizlenin (boy abdesti alın).” (Mâide s. 6) Guslün farz olmasının iki sebebi vardır: 1. Herhangi bir şekilde meninin gelmesi. Meninin uykuda gelmesiyle de gusül yapmak farz olur. 2. Cinsel ilişki. Guslün farz olması için cinsel ilişkide meninin gelmesi şart değildir. Guslün farzları üçtür: 1. Ağza su alıp yıkamak, 2. Burna su çekip yıkamak, 3. Vücudun her tarafını hiç kuru yer kalmayacak şekilde bir kere yıkamak. (Bu 3 şart, farz olan gusül içindir. Sünnet ve müstehâb olan gusüllerde ağzı ve burnu yıkamak şart değildir.) Gusül alırken suyu sünnet derisinin içine, sakalın dibine ve göbeğe ulaştırmak vâciptir. Gusül esnasında kadının küpesini oynatması vaciptir. Küpe deliği kapanmış olup, küpe tekrar takıldığında zorla girecek olsa, bu derece kapanmış olan küpe deliğine suyu ulaştırmak vâcip değildir. Tırnak arasında hamur kalmışsa gusül tamam olmaz. Ama kir, toprak veya çamur varsa bunlar guslün tamam olmasına engel değildir. Dar olan yüzüğün oynatılması vâciptir. Bir kimse yağlanmış olsa da yağlandığı yerin üstüne dökülen su, altına geçmese bile guslü tamamdır. Ağzının, burnunun veya bir uzvunun kuru kalmış olduğunu sonradan anlayan kimsenin yeniden yıkanması icâp etmez. Sadece kuru kalan yeri yıkar. Fakat bu arada namaz kılmışsa, o namazları kazâ etmesi icâp eder. Burnu kanayan kimsenin, kanaması durmadan yaptığı gusül tamamdır. Fakat abdesti olmadığından bu gusül ile namaz kılamaz. Mest giyecekse mestini de giyemez. Yaş bir bezle veya ıslak süngerle vücut ovulsa gusül yapılmış olmaz. (Muhammed Alâüddin, El-Hediyyetü’l- Alâiyye, s.63-64)