Fatiha Suresinin Fazileti

Kur’an’ın ilk suresi olduğu için başlangıç anlamına gelen fatiha kelimesinden ismini almıştır. Önemine ithafen Fatihayı Şerife olarak da hitap edilir. Fatiha Suresi‘nin ilk sure olarak Kuran’ın başında yer alması; surenin içeriğinde, Kur’an’ın bir özetinin yer alması olarak açıklanmıştır. Surede övgü ve yüceltilmeye layık tek Allah’ın varlığı, hâkimiyeti, tek ilah oluşu, tapınmanın ancak ona yapılıp ondan yardım isteneceği özet olarak ifade edilir. Fatiha suresi aynı zamanda bir dua ve yakarıştır.

“(Allâh’ım) Ancak Sana kulluk ederiz ve yalnız Sen­den yardım umarız.” (Fatiha s. 4)

Cümlesinde bütün dini, dünyevi istekler toplanmıştır. Bir hadiste Peygamber (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Canım kudret elinde olan Allâh (c.c.)’a ye­min ederim ki, onun gibi bir sûre ne Tevrat’ta ne İn­cil’de ne Zebûr’da ne de Kur’ân-ı Kerîm’in başka bir yerinde inmiştir.”

Âlimler Fatiha Suresi’nin îmân ve yakîn ile okunduğu zaman dini ve dünyevi, zâhiri ve bâtınî bütün hastalıkla­ra şifâ olduğunu yazmışlardır. Yazıp asmak veya bir kaba yazıldıktan sonra biraz su katıp onu içmek bile hastalıklar için faydalıdır.

Sahih hadis kitaplarında belirtildiğine göre sahabeler yılan ve akrep sokmasına karşı, sara hastalarına ve deli­ler üzerine Fatiha Suresi’ni okumuşlar, Peygamber (s.a.v.) de bunu uygun görmüştür. Nitekim bir hadiste Peygamber (s.a.v.)’in Sâib bin Yezid (r.a.)’in üzerine bu sûreyi okuduğu ve mübarek tükürüğünü ağrıyan yere sürdüğü bildirilmiştir.

Başka bir hadiste şöyle geçmektedir: “Bir kimse uyu­mak için yattığı zaman Fatiha ve İhlas Sûresi’ni okuya­rak kendi üzerine üflerse, ölümden başka her belâdan korunmuş olur.”

Hasan-ı Basri (rh.a.)’in rivayet ettiği hadiste şöyle geçmektedir: “Fatiha’yı okuyan, Tevrat, Zebûr, İncil ve Kur’ân-ı Kerîm’i okumuş gibidir.”Diğer bir hadise göre Fatiha Sûresi, sevâb yönünden Kur’ân’ın üçte ikisine denktir.

Şa’bi (rh.a.) hakkında şöyle bir rivâyet vardır. Biri onun yanına gelip böbreğinin sancısından şikayet etti. Şa’bi (rh.a.) “Kur’ân’ın özünü okuyup sancı olan yere üfle” dedi. Adam “Kur’ân’ın özü nedir?” deyince, Şa’bi (rh.a.) “Fatiha Sûresi’dir” dedi.

(Zekeriya Kandehlevi, Amellerin Fazîleti)