Örtünmenin amacı başkasının bakışlarından korunmak ve ırzı meşru olmayan cinsel isteklerden sakınmaktır. Âyette şöyle buyurulur: “Mümin erkeklere söyle: Gözlerini sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu kendileri için daha temizdir.” (Nûr s. 30) “Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Ziynet yerlerini açmasınlar. Bunlardan kendiliğinden görünen kısmı müstesnadır. Başörtülerini omuzlarının üstüne koysunlar. Gizleyecekleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allâh’a tövbe edin. Böylece korktuğunuzdan emin, umduğunuza nail olasınız.” (Nûr s. 31) Saîd b.Cübeyr, Abdullah b. Abbas (r.a.e.) ve benzeri âlimler ise burada zikredilen “Kendiliğinden görünen kısım yani görünmesi zaruri olan yerler”den maksadın, sürmenin görüldüğü yüz, kına, yüzük ve bileziklerin görüldüğü eller olduğunu söylemişlerdir. Bu görüşü destekleyen Mürsel bir hadis-i şerifte şunlar zikredilmektedir: Halid b.Düreyk (r.a.) diyor ki: Aişe (r.anhâ)’dan şunları söylediği rivayet edilmiştir. “Birgün Ebubekir’in kızı Esma (kız kardeşim), üzerinde bulunan ince bir elbise ile Resûlullâh (s.a.v.)’in yanına girdi. Resulullah (s.a.v.) ondan yüz çevirdi ve ona şöyle dedi: “Ey Esma! Kadın, âdet görme çağına varınca, onun ancak şurası ve şurası görülebilir.” Resûlullâh (s.a.v.) böyle derken, yüzünü ve ellerini işaret etti. (Ebu Davûd) Kadınların yüzleriyle ellerinden başka, sarkan saçları dâhil bütün bedenleri avrettir. Erkeklerde ise durum farklıdır: Hadiste “Erkeğin avret yeri, göbeği ile diz kapağı arasıdır” (Ahmed b. Hanbel) buyurulmuştur. Diz kapağı avret yerindendir. Mümin kimse kendisine haram kılınan bir şeye bakamaz. Şayet iradesi dışında haram olan bir şeyi görürse derhâl gözünü ondan çevirmekle mükelleftir. (Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberî Tefsiri, c.6, s.140-145)