Ehli Beyt Arasında Ayırım Yapılmaz

Ehli Beyt Arasında Ayırım Yapılmaz başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
İmâm Rabbani (k.s.) şöyle buyurdu: “Bu fakir öteden beri bir yemek pişirdiği vakit o yemekten ehl-i beyte bir hisse ayırır ve hususiyetle de Peygamberimiz (s.a.v.)’in ve ehl-i âbânın ruhaniyeti için (fakirlere) tasadduk ederdim. (Ehl-i âbâ, Hz. Ali (r.a.), Hz. Fâtıma (r.anhâ), iki imâm yani Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in iki torunu, Allâhü Te‘âlâ onların hepsinden râzı olsun.)
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’i rüyâmda gördüm. Kendisine selâm verdim. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz bu fakire teveccüh etmediler, bakmadılar. Belki başka tarafa yöneldiler, baktılar. Bu esnada Peygamber (s.a.v.) Efendimiz bu fakire buyurdular: “Ben, Âişe’nin evinde yemek yiyorum! Bana yemek gönderecek olan herkes; onu Âişe’nin evine göndersin…” O vakit anladım ki, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in bana teveccüh etmemelerinin sebebi, Ehl-i Beyt’in ruhlarına verdiğim yemeğe, Hz. Âişe (r.anhâ)’yı ortak etmememdir.
O andan itibaren, Ehl-i Beyt ruhâniyeti için verdiğim (yemeklere ve sadakalara) Hz. Âişe (r.anhâ) ve bütün hanımlarını o yemeğe ortak ettim. Ehl-i Beyt’in hepsiyle tevessül ettim.”

Peygamber Efendimiz’in Evlâtları

Peygamberimiz (s.a.v.)’in yedi evlâdı vardı. 1. Hz. Kâsım (r.a.), 2. Hz. Abdullah (r.a.) (Tayyib ve Tâhir diye de bilinir), 3. Hz. İbrâhim (r.a.), 4. Hz. Zeyneb (r.anhâ), 5. Hz. Rukiyye (r.anhâ), 6. Hz. Ümmü Gülsüm (r.anhâ), 7. Hz. Fâtıma (r.anhâ)’dır. Hz. İbrâhim (r.a.), Mısırlı Mâriye (r.anhâ) vâlidemizden olup, diğerlerinin hepsi Hz. Hatice (r.anhâ)’dandır.

Peygamber Efendimiz’in Torunları

1. Alî (r.a.), 2. Ümâme (r.a.), 3. Abdullâh (r.a.), 4. Hasan (r.a.), 5. Hüseyin (r.a.), 6. Muhsin (r.a.), 7. Ümmü Gülsüm (r.anhâ), 8. Zeyneb (r.anhâ), 9. Rukiyye (r.anhâ).
(Ömer Faruk Hilmi, Ehl-i Beyt’in Fazîleti, s.136)