Cehaletin İlacı Sormaktır

Cehaletin İlacı Sormaktır başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz
Câbir (r.a.) anlatıyor: “Arkadaşlarımla beraber sefere çıkmıştık, içimizden birinin başına taş isâbet etti ve başını yaralayıp kemiğini kırdı. Sonra aynı adam uykuda ihtilâm olduğu için, arkadaşlarına: “Teyemmüm edebilir miyim, bu hususta benim için ruhsat buluyor musunuz?” diye sordu. Arkadaşları da: “Hayır, su mevcut oldukça teyemmüme ruhsat yoktur” diye cevâp verdiler. Bunun üzerine o şahıs gusül abdesti aldı ve açık vaziyetteki yaradan içeriye giren suyun tesiri ile vefât etti. Peygamber (s.a.v.)’in huzuruna geldiğimiz zaman, kendisine hadiseyi naklettiler. Bunun üzerine Resûlullâh (s.a.v.): “Adamı öldürmüşler. Bilmiyorlarsa sorsaydılar ya. Cehâletin ilâcı sormaktır, o adama teyemmüm etmek kâfi gelirdi. Yarasına da bir bez parçası koyar, üzerine mesheder ve vücudunun diğer yerlerini de yıkardı” buyurmuştur. (Ebû Davûd)

Pratik Fıkıh Bilgisi: Tavla

Tavla, dama, okey, satranç ve bilardo gibi oyunlar, iddiâsına olmasa bile oynanması tahrimen (harama yakın) mekruhtur. Çünkü bu gibi oyunlar insanın kumara alışmasına ve vaktini boşa harcamasına neden olur. Oysa vakit insanın en değerli sermayesidir. Bir kazanma-kaybetme, kumar şekline dönüşme varsa haramdır. Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Tavla oynayan, Allâh (c.c.)’a ve Resûlüne âsî olmuştur.” (Ebû Dâvud) Tavla veya benzeri oyunları oynayan kişinin kumar olsun, olmasın, bundan sebep namazını da terk ediyorsa şahitliği kabul edilmez.
(İbn-i Âbidin, c.12, s.516)
SUAL: Kadınların tek başına taksiye binmeleri caiz midir?
CEVAP: Birbirine yabancı olan bir erkekle bir kadının yalnız olarak bulunmaları dinen haramdır. Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “Bir erkekle bir kadın yalnız başlarına kalırsa mutlaka üçüncüleri şeytandır.” (Ahmed b. Hanbel) Yani şeytan onların kalbine vesvese verip, şehvetlerini tahrik etmek isteyecektir. Dolayısıyla bir kadının şehir içinde kalabalık olduğu bir sırada, bildiği bir yerden yine bildiği bir yere tehlike olmadığını anladığı takdirde, taksiye binip gitmesinde beis yoktur. Fakat şehir dışı ya da gece vakti olursa veya kocasının izni olmadan yalnız olarak şoförle birlikte taksiye binmesi haramdır.
(Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvâlar, c.2, s.260)