Allah Ehli Olanı Nasıl Anlarız?

Allah Ehli Olanı Nasıl Anlarız? Başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.


Allâh (c.c.) dostlarıyla sık sık irtibat kurmalı ve onların meclislerinde çok bulunmalıdır. Böyle yapmak hem din işlerine güç verir hem de hayır ve berekete sebep olur. Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Sana kendisi ile dünya ve ahirette kurtuluşa ereceğin, dinini güçlendiren bir şeyi bildireyim mi? İşte o, Allâhü Te‘âlâ’yı ananların meclislerine devam etmendir. Yalnız kaldığın zaman da dilini Allâhü Te‘âlâ’nın zikriyle devamlı meşgul tutmandır.” (Mişkat) Allâh ehli olanların kimler olduğunu araştırmak çok önemlidir. Allâh ehlinin alâmeti sünnete uymaktır. Çünkü Allâhü Te‘âlâ Hazretleri, kendi sevgili Peygamber (s.a.v.)’ini ümmetin hidâyeti için örnek olarak göndermiştir.

Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulmaktadır: “(Ey Resûlüm) de ki: “Eğer siz Allâh’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allâh da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allâh çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.” (Âl-i İmrân s. 31)
Kim Peygamberimiz (s.a.v.)’e tam bir şekilde uyarsa, o gerçekten Allâh ehlidir. Kim sünnete uymaktan ne kadar uzaklaşırsa, o kadar Allâh’a yakınlıktan da geri kalır. Tefsir alimlerinin yazdığına göre “Kim Allâhü Te‘âlâ’yı sevdiğini iddia eder de Resûlullâh (s.a.v.)’in sünnetine karşı çıkarsa, işte o yalancıdır. Çünkü sevginin usulü ve aşkın kanununa göre, kişi birini sevdiğinde onun evini, kapısını, duvarını, avlusunu, bahçesini hatta köpeğini ve merkebini bile sever.”


Özet olarak, bir kişinin Allâh dostlarından olduğu araştırıldıktan sonra, onunla ilişkileri geliştirmek, onu sık sık ziyaret etmek, onun ilminden istifade etmek, dinde yükselmeye sebeptir. Aynı zamanda bu Peygamberimiz (s.a.v.)’in bir emridir. Bir hadîste şöyle buyurulmuştur: “Cennet bahçelerine uğradığınızda bir şeyler elde ediniz.” Sahâbeler, “Ya Resûlallâh, Cennet bahçeleri nedir?” diye sorunca, “İlim meclisleridir!” buyurdu.

Hakk Yolda Kılavuz Ömer Muhammed Öztürk)