Zemzem Suyu Mucizesi

Zemzem Suyu Mucizesi. Yapılan tahlillerde zemzem suyu uluslararası sağlık kuruluşlarının standartlarına uygun, besleyici, içilebilir vasıfta olduğu ve hazmedici özelliğine sahip, yüksek kaliteli mineral içeren şifâlı bir sudur.


Kendine özgü bir tada sahip olan zemzem suyu, mikroorganizmalardan arındırılmış bakteri içermeyen temiz ve berrak bir sudur. Asrı saadetten önceki dönemlerde de zemzem suyuna çok değer verilmiştir. Ka’be’deki açık belge ve alâmetlerden sayılan zemzem, Hz. İbrahim (a.s.)’ın Beyt-i Haram’da yaptığı duânın ilk semeresi olarak kabul edilir.


Zemzem’in fazîleti ve bereketi hakkında pek çok hadis rivayet edilmiştir. Bazı rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kalbi zemzemle yıkandığı, imân ve hikmetle doldurulduğu ve manevi kirlerden arındığı nakledilmiştir. Yeryüzünde bulunan suların en hayırlısı zemzem olduğu, şifâ niyetiyle içildiği, zemzem suyu içilirken yapılan niyet ve duâlara özen gösterildiği nakledilmiştir. Zemzem suyunun susuzları kandırdığı, açları doyurduğu, hastalara şifâ olduğu bildirilmiştir.


Yapılan tahlillerde zemzem suyu uluslararası sağlık kuruluşlarının standartlarına uygun, besleyici, içilebilir vasıfta olduğu ve hazmedici özelliğine sahip, yüksek kaliteli mineral içeren şifâlı bir sudur. Madenî suların en sağlıklısı olarak kabul edilir. Zengin kalsiyum ve magnezyum minerallerini içerir. Zemzem kuyusundan ne kadar su çekiliyorsa mucizevî bir şekilde o kadar su vermeye devam etmektedir.


Zemzem Kuyusu konik bir şekle sahip olduğundan, bu şekil suyun debisini düzenlemektedir. Bilim adamlarına göre, zemzem suyunun uzun sürede bitme ihtimâli söz konusu değildir. Zemzem Kuyusu’ndan binlerce yıldır milyonlarca metreküp su çekilmesine rağmen kuyunun kaynağı hâla su vermeye devam etmektedir. Zemzemin içerdiği pek çok mineralden ötürü, tüm dünyadaki sulardan farklı yaratılmıştır. Zemzemin mayalama özelliği bulunmaktadır. Zemzem’de tuz oranı yüksek olmasına rağmen kendine has özelliğinden dolayı tatlı bir sudur. Yüce Allâh’ın biz lara bahşettiği ve asırlardan beri Kâbe’nin hemen dibinden akan şifâ ve bereket kaynağı bir sudur.


(Mehmet Mahfuz Ata, Zemzem Suyu ve Özellikleri, 394-395.s.)