Yemek Adabı

Yemek Adabı. Tek parmak ile yemek; bu kibarlıktandır. Çift parmak ile yemek; bu da kibirdendir. Üç parmak ile yemek; bu da sünnettendir.

İmâm Şâfii (r.âleyh)’in yemek hakkındaki öğütleri: “Yemek dört şekilde yenir.

 1. Tek parmak ile yemek; bu kibarlıktandır. 2. Çift parmak ile yemek; bu da kibirdendir. 3. Üç parmak ile yemek; bu da sünnettendir. 4. Dört veyâ beş parmak ile yemek; bu da boğazının kuludur (oburdur).
  Dört şey bedeni kuvvetlendirir: 1. Et yemek, 2. Güzel koku, 3. Münâsebet olmadan çok yıkanmak, 4. Keten elbise giymek.
  Dört şey bedeni zayıflatır: 1. Fazla münâsebet, 2. Fazla düşünce, 3. Aç karnına çok su içmek, 4. Çok ekşi yemek.
  Dört şey gözün nûrunu azaltır: 1. Pisliğe bakmak, 2. İdam edilene bakmak, 3. Kadının edep yerine bakmak, 4. Kıbleye arka çevirip oturmak.
  Dört şey cinsi münâsebeti arttırır: 1. Serçe, kuş eti, 2. Itrifili ekber (birkaç maddeden mürekkeb bir ilâcdır) almak, 3. Fıstık, 4. Maydanoz yemek.
  Dört türlü uyuma şekli vardır: 1. Sırtüstü uyumak, Peygamberler uykusudur. Onlar, göklere bakarak bunlann yaradılışı üzerinde düşünürler. 2. Sağ omuz üzerine yatmak, âlimler ve âbidlerin uykusudur. 3. Sol omuz üzerine yatmak, pâdişâhlar uykusudur. Hazmı kolaylaştırır. 4. Yüzükoyun yatmak, bu da şeytanlar uykusudur.
  Dört şey aklı çoğaltır: 1. Fazla ve lüzûmsuz konuşmamak, 2. Misvâk kullanmak, 3. Sâlihlerle berâber olmak, 4. Alimler ile düşüp kalkmak.
  Dört şey ibâdet sayılır: 1. Dâimâ abdestili gezmek, 2. Çok secde etmek, 3. Camilere devâm etmek, 4. Çokça Kur’ân okumak.
  Yine İmâm Şâfiî (r.âleyh): “Aç karnına hamâma girip çıktıktan sonra yemeyen kimsenin nasıl yaşadığına; kan aldırır aldırmaz yemek yiyen kimsenin nasıl ölmediğine şaşarım” demiştir.
  (İmâm-ı Gazâlî (r.âleyh), İhyâu Ulûmi’d-dîn, c.2, s.54)