Teheccüd Hassasiyeti

Teheccüd Hassasiyeti başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
Bu devirde sünnete uymanın nasıl gerçekleşeceğini anlamak isteyenler için, Ömer Muhammed Öztürk’ün hayatının her safhası dersler ve ibretlerle doludur. “Sünnet anlayışımız, İbn Ömer (r.a.)’ın sünnet anlayışıdır” buyuran Ömer Muhammed Öztürk hayatlarını, sünneti yaşamaya adamış ve bunu fiilen ispat etmişlerdir.
Gece ibâdeti hayatlarında özel bir yer teşkil eder. Her gece -eğer yatmışlarsa- 02.00’de kalkarlar ve 12 rekât teheccüd namazı kılıp duâ, gözyaşı, istiğfar ve zikir ile işrâk vaktine kadar ibâdete devam ederler.
Seyyid-i Kâinat, Sebeb-i Mevcudât (s.a.v.) Efendimiz’in; “Bir erkek gecenin bir vaktinde hanımını uyandırır da her ikisi de namaz kılarsa çok zikreden erkekler ve kadınlar arasına yazılırlar” hadîs-i şerîfini sık sık tekrar ederek herkesi teheccüd namazına teşvik ederler.
Cenâb-ı Hâkk’ın: “Onlar, korkarak ve ümit ederek Râblerine ibâdet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allâh için harcarlar. Hiç kimse, yapmakta olduklarına karşılık olarak, onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez.” ve “Onlar gecelerini Râbleri için kıyâma durarak ve secdeye kapanarak geçirirler.” (Furkan s. 25-64) âyetlerinde beyân edilen zümreden olmaya gayret ederler. Gençliklerinden beri süregelen bu âdetlerini yerine getirmek hususunda Cenâb-ı Hâkk’ın yardımına mazhar olmuşlardır. Bir mülâkat esnâsında şunu anlatmışlardır: “Yusufcuk” cinsinden küçük bir kuşum vardı. Evleninceye kadar her gece saat 3’te gelir camı tıklar, beni teheccüde kaldırırdı.”
Çoğu geceleri hastalıklarla geçmesine rağmen hiçbir zaman bu ibâdeti terk etmemişler, hatta 9 ay yatmalarına vesile olan trafik kazası geçirdikleri gece bile, kırık belle, yanlarındaki arkadaşlarının yalvarmalarına aldırmadan teheccüd namazı kılmışlardır.
(Hakk Yolda Kılavuz Ömer Muhammed Öztürk, s.254-255)