Taharetin Önemi

Taharetin Önemi. İslâmiyet, temizliğe büyük önem vermiş, onu bir kısım ibâdetlerin vazgeçilmez şartı, mukaddimesi ve anahtarı yapmıştır.

“Tahâret” kelimesi “Her türlü pisliğin giderilmesi ve hades (hükmen temizsizlik) halinin kaldırılması” mânâsına gelir. Buna göre dinimizde iki çeşit temizlik bulunmaktadır:

 1. Görünen ve Hissedilebilen Temizlik: Kan, idrar, irin vb. gibi gözle görünen veya hissedilen, beden, elbise veya mekânlarda mevcut olan bir pisliğin ya da insan bedeninde oluşan kir, tırnak, kasık ve koltuk altı kılları gibi çirkin görüntülerin giderilmesidir.
 2. Hükmen Temizlik: Dinen temizsizlik olarak kabul edilen manevî pislik halinden, yani “hadesten”, abdest, gusül veya teyemmüm alarak temizlenip arınmaktır.
  Her iki kısma giren pisliklerden temizlenmek su ile olur. Toprak ve diğer temizleyiciler su bulunmadığında, ancak onun yerine geçebilir.
  Dinimiz, en önemli ibâdetlerden olan namaz için abdest temizliğini, cünüp halinde ise, boy abdesti alınmasını şart koşmuştur. Yüce Allâh şöyle buyuruyor: “Ey îmân edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın …” (Mâide s. 6)
  Kur’ân’ın, “Elbiseni tertemiz yap.” (Müddessir s. 4) “Allâh tevbe edenleri ve çokça temizlenenleri sever.” (Bakara s. 222) “Ona (Kur’ân’a) ancak çok iyi temizlenenler dokunabilir.” (Vakıa s. 79)
  ayetleri temizliğe verilen önemi açıkça göstermektedir.
  Bu konuda Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’den nakledilen bazı hadisler de şöyledir: “Temizlik îmânın yarısıdır.” (Müslim) “Namazın anahtarı temizliktir.” (Ebû Davûd), “Allâh (c.c.), temizlenmeksizin hiçbir namazı kabul etmez.” (Buhârî), “Evlerinizin önünü ve meydanlarınızı temiz tutun, evlerinin içinde çöpleri biriktiren Yahudilere benzemeyin.” (Bezzâr)
  (Muharrem Önder, Âyet ve Hadisler Işığında Temizlik İlmihâli, 25-27.s.)