Sıla-i Rahim’i Terk Eden Cennete Giremez

Sıla-i Rahim’i Terk Eden Cennete Giremez başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.


Hz. Âişe (r.anha)’dan, Fahr-i Kainat (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu: “Allâh (c.c.) katında ecri en süratli verilen amel, ebeveyne iyiliktir. Sıla-i rahimdir (akraba ziyareti). Cezâsı en süratli verilen günah ise, terör-taşkınlık ve sıla-i rahmi terk eylemektir.” (İbn-i Mace)


Ebû Hüreyre (r.a.)’den Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Âdemoğlunun ameli her Cuma gecesi (Perşembeyi Cumaya bağlayan gece) Allâh (c.c.)’un huzuruna arz ve takdim olunur. Sıla-i rahmi terk edenlerin amellerini Allâh (c.c.) kabul etmez.” (Ahmed b. Hanbel)

Cübeyr bin Mut’im (r.a.) Resûlü Ekrem (s.a.v.)’den şöyle işitmiş: “Sıla-i rahmi terk edeni Allâh (c.c.) cennetine koymaz.” (Buhâri, Müslim)
Abdullah ibn Ebî Evfa (r.a.) dedi ki: Resûlü Ekrem (s.a.v.)’in huzuru saadetlerinde oturuyorduk. Buyurdu ki: “Sıla-i rahmi terk edenler, bugün bizim meclisimizde oturmasınlar. Bizim aramızda onlara yer yoktur.”
Bir genç ayağa kalktı. Gitti teyzesini ziyâret etti. Teyzesi ile arasında bazı şeyler geçtiğinden onu ziyâret etmiyordu. Teyzesinin duâlarını istedi. O da duâlar edip memnun oldu. O genç tekrar Efendimiz (s.a.v.)’in meclisine dönünce Resûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu: “İçinde sıla-i rahmi terk eden birisi bulunan kavme Allâh (c.c.)’un rahmeti inmez.” (İsfahani)


Taberanî Muhtâsar’ında şöyle rivâyet eyledi. Efendimiz (s.a.v.): Aralarında sıla-i rahmi terk eden birisi bulunan bir kavme, rahmet melekleri inmez.
Ebû Hüreyre (r.a.)’den Resûlü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu: “Nesebinizden sıla-i rahim yapacaklarınızı öğrenin. Zira sıla-i rahim ailede sevgidir. Ömrü bereketlendirmeye ve huzurlu yapmaya yardımcıdır.” (Tirmizî, Taberânî)

Hz. Ömer (r.a.) dedi ki: “Soyunuzu sopunuzu öğrenin ve öğretin. Kimin neslinden geldiğinizi belli edin. Birbirinizle tanışın. Akrabanızı ziyaret eyleyin.”


(Mehmet Taşkıran, Anne Babaya İyilik, 98.s.)