Sevde Binti Zem’a radıyallahu anh Validemiz

Sevde Binti Zem’a radıyallahu anh Validemiz, Neccaroğullanndandır. Süheyl b. Amr’ın kardeşi es-Sekran b. Amr ile evliydi. O ölünce Resûlullâh (s.a.v.) ile evlendi. Hatice (r.anhâ)’dan sonra Resûlullâh (s.a.v.)’in evlendiği ilk hanımıdır.
Sevde binti Zem’a (r.anhâ) Neccaroğullanndandır. Süheyl b. Amr’ın kardeşi es-Sekran b. Amr ile evliydi. O ölünce Resûlullâh (s.a.v.) ile evlendi. Hatice (r.anhâ)’dan sonra Resûlullâh (s.a.v.)’in evlendiği ilk hanımıdır.
Tirmizî, İbn Abbas (r.a.)’dan şöyle rivâyet ediyor: “Sevde (r.anhâ) Resûlullâh (s.a.v.)’in kendisini boşamasından korkarak: “Beni boşama, beni nikâhın altında tut ve benim günümü de Aişe’ye tahsis et” dedi. Resûlullâh (s.a.v.) de bunu yaptı. Bunun üzerine:
“Eğer bir kadın, kocasının kötü muamelesinden veya kendisini terk etmesinden korkarsa, iki taraf aralarında anlaşarak sorunlarını çözebilirler. Zira karşılıklı anlaşma, en iyi yoldur ve bencillik insan ruhunda her zaman mevcuttur. Fakat iyilik yapar, yolunuzu Allâh’ın kitabıyla bulursanız biliniz ki, Allâh tüm yapmakta olduklarınızdan haberi olandır” (Nisâ s. 128) âyeti nazil oldu.
Ma’mer tarikiyle gelen rivâyette şöyle demiştir: “Benim evliliğe karşı bir hırsım yok. Fakat Allâh (c.c.)’un beni kıyamet gününde senin eşin olarak diriltmesini istiyorum”
İbn Sad şöyle nakleder: “Sevde (r.anhâ), Resûlullâh (s.a.v.)’e: “Ardında gece namazı kıldım. Rükû ettiğinde o kadar uzun kaldın ki, kan damlayacak korkusuyla burnumu tuttum” dedi. Bunun üzerine Resûlullâh (s.a.v.) güldü. Sevde (r.anhâ) bazen onu güldürürdü.”
İbn Sad, Muhammed b. Sirin (r.âleyh)’den rivâyet ediyor: “Ömer (r.a.) Sevde’ye bir torba dirhem gönderdi. O: “Bunlar nedir?” dedi. “Dirhemler” dediler. Sevde (r.anhâ): “Torbada sanki hurma var gibi” dedi ve torbanın içindekileri Medineli yoksullara dağıttı.
(İbnu Hacer el-Askalânî, el-İsabe (Seçkin Sahabeler), s.514-515)