Sahabe (r.a.e.)’in Allâh (c.c.) Katındaki Değeri

Sahabe (r.a.e.)’in Allâh (c.c.) Katındaki Değeri başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.

Allâhü Teâlâ buyuruyor ki; *“Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allâh, o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir.”
(Fetih s. 18)*

“Onların Rableri katındaki mükâfatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allâh kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allâh’tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan (O’na saygı gösterenler) içindir.” (Beyyine s. 8) Bu âyet-i kerime, Rabbinden korkan herkes hakkında umumidir. Sahabeler (r.a.e.) ise peygamberlerinden sonra bu ümmetin en çok korkanlarıdır. Şu âyette olduğu gibi: “(İslâm dinine girme hususunda) öne geçen ilk muhacirler ve ensar île onlara güzellikle tâbi olanlar var ya, işte Allâh onlardan razı olmuştur, onlar da Allâh’tan razı olmuşlardır.” (Tevbe s. 100)

Onlar, şu âyet-i kerimeye uyarak bu büyük sevaba ve kurtuluşa nail olmuşlardır. Allâh (c.c.) onların hepsinden razı olsun. Allâhü Teâlâ buyuruyor ki; “Allâh’a ve ahiret gününe inanan bir toplumun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allâh’a ve Resûlüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allâh (c.c.), imân yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allâh onlardan razı olmuş, onlar da Allâh’tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar, Allâh’ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, kurtuluşa erecekler de sadece Allâh’ın tarafında olanlardır.” (Mücadele s. 22)

(İbn Hacer el-Askalânî, el-İsabe (Seçkin Sahabeler), s.12-13)

Bir Yorum Bırak