Şaban Ayının Faziletleri

Şaban Ayının Faziletleri. Mü’minler Şâ’ban Ayı’nda gâfil bulunmayıp, işlemiş olduğu günâhlara tevbe ve istiğfâr ederek, Ramazân Ayı’nı karşılamak için bir fırsat ayıdır.

Hz. Âişe (r.anhâ) buyurmuştur ki: “Resûlullâh (s.a.v.)’in Ramazân Ayı’ndan başka hiçbir ayı baştan sona kadar oruçlu geçirdiğini görmedim. Şâ’ban Ayı’nda oruç tuttuğu kadar da başka hiçbir ayda oruç tuttuğunu görmedim. Şâ’ban Ayı’nı, pek az günleri müstesnâ, oruçlu geçirir, hattâ (bâzan) Şâ’ban Ayı’nda başından sonuna kadar oruç tutardı.” (Tirmizî)
Mü’minler Şâ’ban Ayı’nda gâfil bulunmayıp, işlemiş olduğu günâhlara tevbe ve istiğfâr ederek, Ramazân Ayı’nı karşılamak için hazır olması ve Şa’ban ayında Allâhü Te’âlâ’ya yalvarması, bu ayın sâhibi Peygamber (s.a.v.) Efendimiz vâsıtası ile Allâhü Te’âlâ’ya kavuşmağa çalışması lâzımdır. Bu şekilde kalbinin fesâdlığını ıslâh ve gönül hastalıklarına deva etmelidir. Tevbeyi yarına bırakmamalıdır. Zîra günler üçtür; Biri dündür, geçti. Diğeri amel günü olan bu gündür. Diğeri de, yarınki gündür, o ise emelden ibârettir. Çünkü yarına çıkıp çıkamayacağını bilmiyorsun. Geçen gün ibret, bugünkü gün ganîmet, yarın ise tehlikelidir. Bunun gibi aylar da üçtür. Biri Receb’dir ki, geçti. Geri dönmesi düşünülemez. Birisi Ramazân’dır, beklenmektedir. Ona kavuşup kavuşamayacağını bilemezsin. Şa’ban bu iki ayın arasında köprü gibidir. Bunun için, içinde bulunduğun Şa’ban Ayı’nda, tâat ve ibâdeti ganîmet ve büyük kazanç bilmen gerekir.
(Gavs-ı A’zâm Abdülkâdir Geylânî (k.s.), Gunyetü’t-Tâlibîn, s.279-282)
Şâ’ban-ı Şerîfte okunacak duâ: “Allâhümme bârik lenâ fî şâ’ban ve belliğnâ ramazân vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- Kur’ân.”
(Bu duânın, sayı sınırı olmamakla berâber, Şâ’ban-ı Şerîf boyunca günde 100 defa okunması çok fazîletlidir.)
Şa‘ban-ı Şerîf duâları:
İlk on (10) gün: “Yâ latîfü celle şânüh”
İkinci on (10) gün: “Yâ rezzâku celle şânüh”
Son on (10) gün: “Yâ azîzü celle şânüh”
(Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, s.55)