“Ey insanlar! Sizi Cennet’e yakınlaştıracak, Cehennem’den uzaklaştıracak hiçbir şey yoktur ki ben onu size emretmiş olmayayım ve sizi Cehennem’e yaklaştıracak, Cennet’ten uzaklaştıracak hiçbir şey yoktur ki onu sizden nehyetmeyeyim. Rûhu’l-Emîn (Cebrâîl (a.s.)), rızkıma tam olarak kavuşmadıkça nefsimin ölmeyeceğini kalbime soktu. Allâh’tan korkun ve rızık aramayı güzel yapın. Onun gecikmesi birtakım günâhlarla sizi Allâh’a isyâna sevketmesin. Çünkü Allâh katındakilere ancak O’na itâatle ulaşılabilir.” (Beyhakî) “Kadınları nikâhlayın. Şübhesiz onlar size mal getirecektir.” (Deylemî) “İktisad eden fakîrleşmez.” (Tâberânî) “Geçimde tutumluluk bir kısım ticaretten daha hayırlıdır.” (Dârekutnî) “Yolculuk yapın, sıhhat bulun ve zengînleşin.” (Beyhâkî) “Misafir, rızkıyla gelir, kavmin günâhıyla gider ve onların günâhlarını azaltır.” (Deylemî) “Allâh kime bir nimet verirse çokça “elhamdülillâh” deyip Allâh’a hamdetsin. Kimin günâhı çoğalırsa (bazı rivâyetlerde kaygısı, gamı artarsa) “estağfirullâh” deyip Allâh’tan bağışlanmayı dilesin. Kimin de rızkı geciktirilirse, çokça “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh’ desin” (Taberânî) “Bir kimse istiğfâra devam ederse Allâh ona her darlıktan bir çıkış yolu verir, her kaygıdan âzâd eder ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.” (Tirmizî) “Vâkiâ sûresi zengînlik sûresidir. Onu okuyun ve çocuklarınıza öğretin.” (İ. Merduyye) “Kadınlarınıza Vâkia sûresini öğretiniz. Şübhesiz o, zengînlik suresidir.” (Deylemî) Ümmü Seleme (r.anhâ)’nın rivâyet ettiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v.) sabah namâzından sonra şöyle duâ ederdi: “Allâhım senden temiz rızık, faydalı ilim ve makbûl amel dilerim.” (Ahmed b. Hanbel)

Bir Yorum Bırak