Misvâk, Efendimiz (s.a.v.)’in tatbik ettiği ve bizlere en güzel şekilde misâl olduğu bir emridir. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in tüm emirlerine olduğu gibi, bu güzel sünnetine de sımsıkı sarılıp uymamız gerektiği konusunda İmâm Şarani (r.âleyh) Hz.leri: “Ey kardeşim! Peygamberinin sünnetine hürmet et. Sünneti bırakmış isen Allâh (c.c.)’a tövbe ve istiğfarda bulun. Sünneti hor görürsen, küfre düşmüş sayılırsın.” diyerek bu sünnete uymanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaktadır. Nitekim Efendimiz (s.a.v.):** “Ümmetime zorluk vermek endişesi olmasaydı kendilerine her namaz kılarken misvak (kullanmalarını) emrederdim.” (Buharî)** ve Ebu Ya’lâ (r.a.)’in rivayetinde:** “Ben size, her namazda abdesti farz kıldığım gibi misvâk kullanmanızı da farz kılardım**.” buyurarak misvâk kullanmanın önemini belirtmiştir. Yine misvakın önemi hakkında Ebu Ya’lâ (r.a.), Hz. Aişe (r.ânhâ)’nın şöyle dediğini nakleder:** “Efendimiz (s.a.v.), misvâkı o kadar çok anıyordu ki, Kur’an’da bunun hakkında bir hüküm inecek diye korkmuştum.”** Ebu Ya’lâ (r.a.)’in diğer rivayetinde Efendimiz (s.a.v.) **“Misvâk hakkında o kadar emirler aldım ki, bunun hakkında Kur’an’da bir âyet ineceğini veya bir vahiy buyruğu geleceğini zannetmiştim”** buyurmuşlardır. Hz. Aişe (r.ânhâ) şunları nakleder:** “Efendimiz (s.a.v.)’in eve gelince ilk işi, dişlerini misvâk ile temizlemek olurdu.” (Müslim**) Taberanî (r.âleyh) ise şunları rivayet eder: **“Efendimiz (s.a.v.), namaz veya herhangi bir maksatla evden çıkacağında dişlerini misvâkla temizlemeden çıkmazdı”. “Efendimiz (s.a.v.) geceleyin iki rekât namaz kıldıktan sonra kalkar dişlerini misvâkla fırçalayıp temizlerdi.” (Nesaî)** Efendimiz (s.a.v.): **“Misvak ağzın temiz kalmasına ve Allâh (c.c.)’un rızasını kazanmaya sebeptir” (Nesaî) ve “Aynı zamanda bu misvâk gözleri nurlandırır.” (Taberanî)** buyurarak misvâkın faydalarını bizlere bildirmiştir.** (İmâm Şarani, Büyük Ahidler, s.69-71)