Receb-i Şerif’in Fazileti

Receb-i Şerif’in Fazileti.

Recep ayının faziletleri nelerdir? Recep Ayı ile başlayan, Şaban ayıyla devam eden ve Ramazan ile sona eren üç aylar başladı. İslam aleminin maneviyatını kuvvetlendiren aylardan biri olan recep ayının faziletlerinin yeri ayrıdır. Allah’a yalvarış ve zikirle geçen bu ayda dua ve tövbe kapıları açıktır. Peki Recep ayının faziletleri nelerdir?

Mûsâ bin İmrân (r.a.)’ın bildirdiği bir Hadîs-i Şerîf’te: ‘‘Cennette bir nehir vardır. Ona Receb denir. Sütten beyaz, baldan tatlıdır. Receb ayında bir gün Oruç tutana Allâhü Te’âlâ kıyâmet günü o nehirden su verir.’’ buyuruldu. (Asbahânî, et-Terğib (1847), İbn Hacer Askalanî, Tebymu’l Aceb Bima Verade Fi Şehri Recep, s.33)
Mâzenî, Hüseyin bin Alî (r.a.)’dan bildirir: “Receb ayında oruç tutunuz. Zîrâ Receb Allâhü Te’âlâ’dan tevbedir.” Selmân-ı Fârisî (r.a.)’ın bildirdiği Hadîs-i Şerîf’te: “Bir kimse Receb ayında bir gün Oruç tutsa, o kimse sanki bin yıl Oruç tutmuş, bin köle âzâd etmiş gibi sevâba kavuşur. Ve bir kimse Receb-i Şerîf’te az bir şey sadaka verse, bin altın sadaka vermiş gibi sevâb alır. Bedenindeki her kılı için bin sevâb yazılır. Derecesi bin kat yükselir. Bin günâhı yok olur. Her günkü orucu ve verdiği her sadakası için bin hac ve bin umre sevâbı yazılır. Cennette ona bin ev, bin köşk ve bin hücre yapılır. Her hücrede bin bölüm ve her bölümde çok güzel hûrîler bulunur.”
İhlâs Sûresi’ni günde 11 def‘a okumak Tevhîd (la ilâhe illallâh), istiğfâr ve salevât-ı şerîfeyi ihmâl etmemek lâzımdır. Abdullâh b. Zübeyr (r.a.)’dan rivâyet edilen bir Hadîs-i Şerîf’te: “Bir kimse, Receb ayında (şehrü’l-esem olan) bir Mü’mini bir sıkıntıdan kurtarsa, Allâhü Te‘âlâ o kimseye Firdevs’te gözünün görebileceği yükseklikte bir saray verir. Receb’e ikrâm ve hürmet ediniz. Zîrâ Allâhü Te‘âlâ da size bin çeşit kerâmetle ikrâm, ihsân eder.” buyrulmaktadır. Bir ihtiyâr, Nebî (s.a.v.)’in Receb Ayı’nın fazîleti hakkındaki beyânlarından sonra: “Yâ Resûlallâh (s.a.v.)! Ben ihtiyârım, Receb ayının hepsini tutamam.” dediğinde: “Sen Receb’in evvel günü, ortası ve âhir günü oruçlu ol, cümlesini oruç tutmuş gibi olursun.” buyurmuşlardır.
Receb Ayı’nda iki fazîletli gece vardır. Bu gecelere kandil denir. Receb-i Şerîf’in ilk Cumâ Gecesi’ne Regâib Gecesi, yirmi yedinci gecesine de Mi‘râc Gecesi denir.
(Hz. Gavs-ı A’zâm Seyyid Abdülkâdir-i Geylanî (k.s.), Gunyetü’t Talibîn)