Ramazan Ayının Fazileti

Ramazan Ayının Fazileti. Ramazan ayı, Allah’ın Müslümanlara büyük bir nimetidir. Bu ay tövbelerin, duaların, hayır ve hasenatın kabul olduğu mübarek bir aydır.
Hz. Selmân (r.a.) diyor ki; Resûlullâh (s.a.v.) Şa’bân ayının son günü bize hitâb ederek şöyle buyurdular:
“Ey insanlar üzerinize büyük ve bereketli bir ay gelmektedir. Onda bir gece (Kadir Gecesi) vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Allâhü Te’âlâ, o ayın orucunu farz kılmış ve gece ibâdetini (Terâvih Namâzı’nı) çok değerli bir nâfile kılmıştır. Kim bu ayda bir iyilik (nâfile) ile Allâh (c.c.)’a yaklaşırsa Ramazân dışında bir farzı yerine getiren gibidir. Kim de bu ayda bir farzı yerine getirirse bu ayın dışında yetmiş farzı yerine getiren gibidir. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. Bu ay insanların acılarına ortak olma ayıdır. Bu ay Mü’minin rızkının arttırıldığı aydır. Kim bu ayda bir oruçluyu iftâr ettirirse bu onun bütün günâhlarının bağışlanmasına ve cehennem ateşinden kurtulmasına sebeb olur. Oruç tutanın sevabından bir şey eksiltilmeden aynı sevab ona da verilir.” (Müslim, Buhârî)
(Muhammed Zekeriyya Kandehlevi, Amellerin Fazîletleri, 564.s.)
Ramazân-ı Şerîf’te Okunacak Duâlar:
İlk on (10) gün: “Yâ erhame’r- râhimîn”
İkinci on (10) gün: “Yâ ğaffârü’z- zünûb”
Son on (10) gün: “Yâ atîka’r- rikâb”

1. Îkâz: Bu duâlar günde en az yüz (100) defa okunmalıdır.
2. Îkâz: Ramazân-ı Şerîf’in herhangi bir gecesi Fetih Sûresi okunursa, o sene içindeki kötülük, belâ ve musîbetlerden bi-izni’llâhi Te‘âlâ muhâfaza olunur.
3. Îkâz: Ramazân-ı Şerîf’in yirmi üçüncü (23.) gecesi Sûre-i Ankebût ve Sûre-i Rûm okunur.
4. Îkâz: Ramazân-ı Şerîf’in herhangi bir gününde 363 (üç yüz altmış üç) İhlâs-ı Şerîf okunur.
(Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, s.55-56)