Ramazân Ayının Fazîleti

2020 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor ve Ramazan ayında yapılacaklar hakkındaki yazımızı sizler için hazırladık.

Ebû Saîd Hudri’den Ebû Nadra’nın, ondan da Kelebî’nin bildirdiği hadîs-i şerîfte: Ramazân-ı şerîfin ilk gecesinde cennet ve gök kapıları açılıp, son gecesine kadar kapanmaz. Ehl-i Sünnet ve Cemâat’ten Ramazân gecelerinde namaz kılan kimsenin, her secdesi için Allâhü Te‘âlâ bin yediyüz sevâp yazar ve onun için cennette kırmızı yakuttan bir ev yaptırır. O evin bir kapısı ve her kapıda kırmızı yakutla süslenmiş altından iki kanat vardır. Ramazân’ın ilk günü oruç tuttuğunda, Allâhü Te‘âlâ Ramazân’ın son gününe kadar, onun günâhlarını mağfiret eder. Birinci gündeki orucunu, bir o kadar günâhına da keffâret eder. Onun her günkü orucu için, kendisine cennette bir köşk verilir ki, o köşkün bin altın kapısı vardır. Yetmiş bin melek onun için sabahdan akşama kadar istiğfar ederler. Ramazân’ın gece ve gündüzünde yaptığı her secdesine cennette öyle bir ağaç verir ki, hayvana binmiş bir kimse yüz yıl yürüse sonuna ulaşamaz” buyurduğunu beyân eylemiştir.

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyetle A’rac’ın, ondan da babasına isnâd ile Ebû Nasr’ın bize bildirdiği hadîs-i şerîfte: Ramazân’ın ilk gecesi olduğunda, Allâhü Te‘âlâ insanlara nazar eder; Allâhü Te‘âlâ bir kuluna nazar edince, ona ebedî azâb etmez. Allâhü Te‘âlâ Ramazân-ı Şerîf’in her gününde milyonlarca insanı cehennemden azâd eder” buyurduğunu bildirmiştir.

Ebû Nasr’ın babasından, onun da Nâfi’den, ondan da Ebû Mes’ûd Gıfârî (r.a.)’in bildirdiği Hadîs-i Şerîf’te: “Şehr-i Ramazân hilâli görülünce, eğer kullar Ramazândaki özel sevâpları bilmiş olsalardı, o yılın tamamen Ramazân olmasını elbette temenni ederlerdi” buyuruldu.

Ebî Hayseme (r.a.)’in: “İnsan büyük günâhlardan sakındığı müddetçe, Ramazânı gelecek Ramazân’a, haccı diğer haccına, Cum’ası diğer Cum’asına, namazı diğer namazına kadar arada olan günâhlara keftarettir” dediğini bildirmiştir.

(Abdulkadir-i Geylani (k.s.), Gunyetü’t Tâlibîn, s.296)