Pratik Fıkıh Bilgileri: Abdest ve Gusül

Pratik Fıkıh Bilgileri: Abdest ve Gusül. Abdest alırken diş etinde kanama meydana gelen kişinin abdesti bozulur mu?
SUAL: Abdest alırken diş etinde kanama meydana gelen kişinin abdesti bozulur mu?
CEVAP: Bedendeki bir yaradan çıkıp yaranın dışına akan kan abdesti bozar. Ancak diş etinden çıkan kan, karıştığı tükrüğün yarısı veya daha fazlası kadar ise abdesti bozar. (Mevsılî) Şafiilere göre ise abdest, sadece ön ve arkadan çıkan şeylerle bozulur. Bunların dışındaki yerlerden gelen sıvılar abdesti bozmaz. (Mâverdî)
SUAL: Cünüp olarak uyumak, yemek ve içmekte bir sakınca var mıdır?
CEVAP: Cünüp olan bir kimse ihtiyaç halinde, herhangi bir namazın geçmesine sebebiyet vermemek kaydıyla, cinsel bölgesinin maddi temizliğini yaptıktan sonra abdest alarak ya da sadece el ve ağzını yıkayarak uyuyabilir, yiyip içebilir ve başka işlerle meşgul olabilir.
Fakat cünüp birinin namazını kaçıracak şekilde yıkanmayı geciktirmesi haram, elini ağzını yıkamadan yiyip içmesi ise mekruh görülmüştür. Bu itibarla zorunlu bir durum olmadıkça insan hemen boy abdesti almalı ve bir an önce yıkanıp temizlenmelidir.
SUAL: Cünüp olan biri gusletmeden önce tıraş olması veya tırnak kesmesinde sakınca var mıdır?
CEVAP: Cünüp olan kimsenin yıkanmadan tıraş olması ve tırnak kesmesi haram olmasa da iyi değildir. İmâm-ı Gazalî (r.âleyh) İhyâ’da şöyle der: Cünüp olan kimsenin tırnak kesmesi, tıraş olması, etek ve koltuk altını temizlemesi, kan aldırması veya vücuttan herhangi bir parça kopartması uygun değildir. Çünkü âhirette bütün vücud geri döneceğinden yıkanmadan kesilen veya tıraş olunan şey cünüp olarak dönecektir.
(Mügni’I-Muhtac, c.1, s.75; Halil Gönenç, Günümüz Meselelerine Fetvâlar)