Hâlid bin Velid (r.a.) rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte şöyle diyor: “Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e bir adam gelerek: “Ya Resûlallah! Sizden hem dünya hem de âhirette kâfi gelecek, beni hiçbir şeye muhtaç etmeyecek bazı şeyler istirham edeceğim.” dedi. Resûl-i Ekrem (s.a.v) de: “İste ne arzu ediyorsan”, buyurdular ve aralarında şu konuşma geçti: “İnsanların en âlimi olmak istiyorum.” “Allâh’tan kork, insanların en âlimi olursun.” “İnsanların en zengini olmak istiyorum.” “Kanâat et, insanların en zengini olursun.” “İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum.” “İnsanlara faydalı olan kimse onların en hayırlısıdır.” “İnsanların en âdili olmak istiyorum.” “Şu halde kendin için arzuladığını insanlar için de arzula.” “İnsanların en ihlaslısı olmak istiyorum.” “Allâh’ı çok zikret, onların ihlâslısı olursun.” “Muhsinlerden olmak istiyorum.” “Şu halde ahlâkını güzelleştir, îmânın kemâle ersin.”

“İtaatkârlardan olmak istiyorum.” “Allâh’ın farz kıldığı şeyleri yerine getir, mûtî (itaatkar) olursun.” “Allâh’ın rızâsına mazhâr olmak istiyorum.” “Kendine ve Allâh’ın mahlûkatına karşı merhametli ol.” “İnsanların en kuvvetlisi olmak istiyorum.” “Allâh’a dayan ve ona tevekkül et; insanların en kuvvetlisi olursun.” “Duâmın kabul olmasını istiyorum.” “Haramdan ictinâb et (kaçın).” “Allâh’ın insanlar arasında beni rüsvây etmemesini istiyorum.” “İnsanlar arasında rüsvây olmamak için dilini ve tenâsül uzvunu muhâfaza et.” Bir rivayette; “Namusunu ve kötü huylarını düzelt.” buyurmuşlardır.(Hz. Mahmûd Sâmi Ramazanoğlu (k.s.), Musahabe 6, s.34-35)

Bir Yorum Bırak