Parmak Aralarını Su ile Ovarak Yıkamak

Parmak Aralarını Su ile Ovarak Yıkamak başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
Efendimiz (s.a.v.)’in bizlere emir ve vasiyetlerinden biri de, her abdest alışta veya temizlik yapmada parmak aralarını su ile ovarak yıkamamızdır. Bu işi gerek gusülde ve gerekse abdestte terk etmemeliyiz. İbâdet edenlerin birçokları bu ahdi yerine getirmemektedir. Bunun yapılması için bilhassa mescit temizlik yerlerinde, abdest alma vakitlerinde bu gibileri uyarmak faydalıdır. Bu uyarıyı yapanlar Efendimiz (s.a.v)’in elçilerinden sayılır; unutulmuş bir sünnetini halka duyurmakla onun muhabbetini kazanmış olur.
Efendimiz (s.a.v.)’i sevenler de Kıyamet Günü onunla birlikte haşrolunacaklardır. Zira Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: “Kıyamet günü insanlar sevdikleriyle haşrolunurlar.”
Ey kardeşim! Abdest alırken el ve ayak parmaklarının arasını ovalayarak su ile temizle; bunu bilmeyenlere öğretirsen Hâkk Teâlâ seni hidayete yürütmüş olur.
Taberanî (r.âleyh)’in rivâyet ettiği bir hadiste, “Ümmetimden tahlil yapanlar ne sevimli kişilerdir” buyurmuşlardır. Bunu duyanlar Efendimiz (s.a.v.)’e, “Ey Allâh’ın Resûlü (s.a.v), bu tahlil nedir?”, diye sordular. Efendimiz (s.a.v) de,
“İki türlü tahlil vardır:
1. Yemekten sonraki tahlil (Bu, dişlerin misvâk veya fırça ile temizlenmesi),
2. Abdest tahlilidir (Bu da ağzı çalkalamak, buruna su çekip temizlemek, parmak aralarını ovup su ile temizlemektir)” buyurdular.
Taberanî (r.âleyh)’in bir başka rivayetinde, “Ağzınızı, burnunuzu, parmaklar arasını su ile temizleyin, yıkayın; çünkü temizlik imândandır, imân da sahibi ile birlikte cennettedir” buyurulmuştur. Efendimiz (s.a.v.), “Kişi parmaklar arasını su ile ovup temizlemezse, kıyamet günü Hâkk Teâlâ o kişinin parmaklarını ateşle ovar” buyurmuşlardır. Bir başka rivayetine göre de, “Parmak aralarını ya su ile iyice ovarsınız, ya da onları ateş ovar” buyurulmuştur.
(İmâm Şarani, Büyük Ahidler, s.71-73)