Osmanlıların Haremeyn-i Şerifeyn ve ahalisine verdiği hizmet saymakla bitmez. Osmanlı’nın Haremeyn ahalisine verdiği önemin en açık örneklerinden biri “Surre Alayları” yoluyla yapılan yardımlardır. Bu ayni ve nakdi yardımı düzenli ve devamlı olarak sadece Osmanlı sultanları gerçekleştirmiştir. II. Selim Hân, Harem-i Şerif duvarına bitişik bir ev satın alıp, yıllık 120 altın sikkeye kiraya vermişti. Bu para ile devlet ve saltanatının devamı ve bekâsı için Sure-i Fetih okunmak üzere testilerle su dağıttırırdı. Kanuni Sultan Süleyman, her iki Harem için mermerden gayet mükemmel birer sanat eseri olan iki minber göndermiştir. Sultan IV. Murad, selde yıkılan Kâbe-i Muazzama binasını yeni baştan inşa ettirdi. IV. Mehmed Hân tarafından Arafat su yolları ve büyük havuzları tamir edilerek hacılara büyük bir rahatlık sağlandı. II. Mahmud Hân, Vahhabî hareketinin bölgedeki mukaddes mekânlarda oluşturduğu tahribatın izlerinin silinebilmesi için İstanbul’dan ustalar göndertti. Haremeyn’e son hizmetler Abdülaziz Hân ile II. Abdülhamid Hân zamanında yapılacaktır. Sultan Abdülaziz’in de Kâbe’nin içini bir uçtan bir uca kaplayan ve Esma-i İlâhiye ile dokunarak süslenmiş güzel renkli bir Kisve-i Şerife hediyesi vardır. Aynı zamanda vahyin nazil olduğu Nur Dağı’ndaki mescit de bu zatın eseridir. Osmanlının saymakla bitmez Haremeyn hizmetlerinden biri de II. Abdülhamid Hân zamanında meşhur Hicaz Demiryolu’nun gerçekleştirilmesidir. Bu proje Osmanlı’nın Haremeyn-i Şerifeyn’e verdiği önemin büyüklüğünün en bariz örneklerindendir. (Ahmet Şimşirgil, Osmanlı Gerçekleri, s.189-195)