Organ Nakli Büyük Bir Hatadır!

Organ nakli aynı anda iki kişiyi bağladığı için, organ aldırmaktan daha trajik bir durumdur. Peygamberimiz (s.a.v.) “Ölünün kemiğinin kırılması, yaşarken kırılması gibidir ve her ikisi de günâhtır” diye bildirmiştir. Bazı alimlerin bu hadise dayanarak “ne canlının ne ölünün karnının yarılması, boğazının kesilmesi, akciğer, karaciğer, kalp, böbrek ve gözlerinin çıkarılmasına İslam’ da izin yoktur” demesine rağmen İslam ülkelerinde organ nakline fetvâ verilmiştir.
Allâh (c.c.), nakledilen organı reddetme mekanizması yarattığına göre, bu konuda çok söze de gerek yoktur. Nitekim organ nakli geçiren, organın reddini önlemek için ömür boyu bağışıklığı baskılayan sentetik ilaçlar kullanmak, yani ömür boyu Sünnetullah’a (Yaradılış sistemi) karşı savaşmak zorunda kalır. Yaşayan birinden organını talep etmek haksızlık, savunmasız bir ölüden sökmek ise zulümdür. Peygamberimiz (s.a.v.)’in bildirdiğine göre ölünün hisleri canlıya göre 70 kat fazladır. Yaşarken veya öldükten sonra gönüllü olarak organ bağışında bulunanlardan organ almak da tehlikelidir. Ölümden sonraki hayatı tam olarak bilmemiz imkansızdır, öğrendiğimizde ise çok geç olacaktır.
Âdemoğlu sabaha erişince azalarının hepsi hâl lisânı ile ona şöyle der: “Bizim hakkımızda Allâh (c.c.)’dan kork. Zira biz sana emanetiz.” Komşudan alınan basit bir emanet bile başkasına hediye edilip verilmez ve satılamazken, Allâh (c.c.)’un emanetinin hiç tereddütsüz verilmesi nasıl düşünülebilir. (Dr. Aidin Salih)

Pratik Fıkhî Bilgiler

SUAL: Gece tırnak kesilir mi?
CEVAP: Abbasi halifelerinden Harun Reşid, İmâm Ebu Yusuf Hz.’ne: “Geceleyin tırnak kesilir mi?” diye sorar. İmâm da “Evet, kesilir” der. “Delilin nedir?” diye sorunca şu cevabı verir: ”Resûl-i Ekrem (s.a.v.): “Hayırlı işi geciktirmeyiniz.” buyurmuşlardır. Temizlik de hayırlı bir iştir. Geciktirilmez. Gece de yapılır, gündüz de yapılır.
(Fetâva’l-Hindiyye, c.5, s.358)