Nebi Sallallahü Aleyhi ve Sellem’in Doğumundaki Bazı Mucizeler

Nebi Sallallahü Aleyhi ve Sellem’in Doğumundaki Bazı Mucizeler. Peygamber Efendimiz’in ulvî teşrîfi ve bu esnâda vukû bulan hârikulâde hâller…


Yüce Allâh Peygamberimiz (s.a.v.)’i gönderdiği zaman, Sâsânî Sarayı’nda oturmakta olan Kisrâ sabah uyanınca, saray takının kırıldığı ve Dicle’nin korkunç bir şekilde taşdığını görmüştür. Bundan endişelenerek kâhinleri, müneccimleri ve sihirbazlarını toplayıp bu olayların neyin alâmeti olduğunu açıklamalarını istemiş. Halbuki onların o gün bütün ilimleri ve oyunları alınmış kendileri tam mânâsı ile şaşırıp kalmışlardır. Zira o gece sahrada geceleyen; Hicaz’dan bir ışığın çıktığını ve tâ doğuya kadar uzandığını görür ve bunun yorumunu: “Eğer şu gördüğüm doğru ise, Hicaz’dan bir sultan zuhur edecek ve doğuya mâlik olacaktır. Yeryüzü kendisinin önderliğinde büyük hayırlara ve bereketlere kavuşacaktır!” şeklinde yapar. Biraz sonra da kâhinlerin, müneccimlerin ve sihirbazların tutukluğu ve şaşkınlığı geçmiştir. Birbirine bakıp “Her halde farkındasınız, bize bu tutukluk, muhakkak semavî bir emir ve iş sebebiyle gelmiştir. Bu da ancak, gönderilmiş bir peygamber olabilir ve bu peygamber, şimdiki dini ve idareyi kırıp atacaktır!”
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz gönderildiği zaman bütün putlar devrilmiştir. Buna şaşıran şeytanlar, reisleri İblîs’e giderek durumu haber vermişler.
İblîs, bunun, gönderilmiş bulunan bir peygamber sebebiyle olduğunu söylemiş. Şeytanlar O’nu aramaya koyulmuşlarsa da bulamamışlar, reisler olan İblis’e haber vermişlerdir. İblîs bizzat kendisi aramaya çıkmış ve O’nu Mekke’de bulmuştur ve şeytanlara hitaben: “Ben O’nu Mekke’de buldum, yanında Cibril de vardı” demiştir.
Ebû Nuaym, Hılyetü’l-Evliyâ adlı kitabında Mücâhid’den şöyle nakleder. O demiştir ki:
“İblis korku ve dehşete kapılarak dört defa feryad etmiştir: Birincisi lanete uğradığı zaman, İkincisi Arza indirildiği zaman, Üçüncüsü Hz. Muhammed (a.s.) peygamber olarak gönderildiği zaman, Dördüncüsü ise Fatiha Sûresi nazil olduğu zaman.
(Celâleddin-i Suyûti, Peygamber (s.a.v.)’in Mucîzeleri)