Nebi (s.a.v.)’in Hz Ali (k.v.)’ye Vasiyyeti-2 

“Yâ Ali! Üstünlük günâhları terk etmektedir. Allâhü Te‘âlâ Hazretleri’nden korkmanın alâmeti, harâmlardan sakınmaktır. Doğru söyleyen kimsenin alâmeti, doğru söylemeği, kızsa, sevinse, bir ihtiyacı olsa bile âdet edinmektir.
Yâ Ali! Beş şey gönlü öldürür: Çok yemek, çok uyumak, çok konuşmak, çok gülmek, rızık için çok endişe etmek. Harâm yemek imânı sürer, kalbi karartır. Beş şey kalbi karartır. Kalbin siyahlığı çok fazla olunca, Allâh (c.c.) korusun, kâfir olur. Bunlar; günâh üzerine günâh işlemek, tok iken yemek, zulümle mal yığmak, namazı geciktirmek, sol elle yemek ve içmektir.
Yâ Ali! Beş şey, unutma meydâna getirir: Fâre artığını yemek, kıbleye karşı bevl etmek, durgun suya bevl etmek, kül üzerine bevl etmek, haram ile geçinmek.
Beş şey kalbi parlatır: İhlâs sûresini çok okumak, az yemek, ilim meclisinde bulunmak, az pişmiş ekmek yemek, gece namazı kılmak.
Yâ Ali! Beş nesne kalbi aydınlatır, karanlığı giderir: İlim meclisinde bulunmak, elini yetim başına sürmek, seher vaktinde çok istiğfâr etmek, günâhlarının afvını istemek, çok yememek, çok oruç tutmak.
Beş şey gözün nûrunu arttırır: Kâ’be-i Muazzama’ya bakmak, Kur’ân-ı Kerîm’e bakmak, anne ve babanın yüzüne bakmak, alim yüzüne bakmak, akar suya bakmak.
Yâ Ali! Cennet kapısında gördüm. “Nefsinin hevâsına, arzularına muhalefet edenlerin yeri Cennet olur” yazılıydı. Cehennem: “Yâ Rabbi! Beni niçin yarattın?” diye sordu. Allâhü Te‘âlâ: “Cimri ve kibirliler için yarattım” buyurdu. Cehennem: “Yâ Rabbi! Elbette ben onlar içinim” dedi.
Yâ Ali! Yolculuğa veya harbe gideceğin zaman Yâsin Sûresini ve on defa Kadir sûresini oku. Hâkk Teâlâ düşman şerrinden emîn eder.”
(İbn Hacer el-Askalânî, el-Metâlibü’l-Âliye, c.10, s.675-676)