Namazın Sünnetleri – 2

Namazın Sünnetleri. Namazın sünnetlerinin bir kısmını dün sizlerle paylaşmıştık, konumuzun devamı olan bugünkü yazımızda ise namaz içerisinde gerçekleşen bazı fiillerimizin Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetlerinden geldiğini öğrenmekteyiz.

 1. Tesmiin arkasından imâm, imâma uyan ve yalnız başına kılan kimsenin Tahmîd etmesi (Rabbena leke’l-hamd demek),
 2. Yalnız başına kılan kimsenin Tesmi ve Tahmîd’i gizli yapması. İmâmın Tesmii, Tekbirler gibi açıktan yapması,
 3. Kıyamda iki ayağın arasını dört parmak kadar açık bulundurmak,
 4. Rükû hâlinde dizlerini elleriyle tutmak,
 5. Diz tutmakta parmaklarını açık bulundurmak,
 6. Dizlerini rükûda dik tutmak,
 7. Rükûda arkasını düz tutmak. (Rükû hakkında olan bu dört sünnet erkeklere göredir. Kadınlar ellerini dizleri üzerine korlar, dizlerini tutmazlar. Parmaklarını ayrık bulundurmazlar, dizlerini bükük ve arkalarını meyilli bulundururlar.),
 8. Rükûda başını aşağı, yukarı eğmeyip doğru durmak,
 9. Kavme yapmak, yâni rüküdan doğrulup kalkmak,
 10. Secdeye varırken yere önce dizlerini, sonra ellerini, daha sonra yüzünü koymak,
 11. Secdelerden sonra ayağa kalkışta bunun aksini yapmak, yâni önce yüzünü, sonra ellerini ve daha sonra dizlerini (ellerini üzerlerine koyarak) kaldırmak,
 12. Secdelere varırken “Allâhü Ekber” demek,
 13. Secdelerden kalkarken “Allâhü Ekber” demek,
 14. Celse yapmak, yâni iki secde arasında oturmak,
 15. Secdelerde başını (yâni alnını ve burnunu) iki eli arasında yere koyup ellerini yüzünden uzak bulundurmamak, eli koyuşta el ayası yere ve parmaklar birbirine yapışık bulunmak,
 16. Secdelerde üçer tesbîh etmek (Sübhâne Rabbiye’l A’lâ demek).

(Hacı Mehmed Zihni Efendi, Muhtasar Ni’met-i İslâm, 115-116.s.)