Namazın Bazı Rekatlarına Yetişemeyen Kimse

Namazın Bazı Rekatlarına Yetişemeyen Kimse başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
Mesbuk, (namazın bazı rek’atlarına yetişemeyen kimse) teşehhüdü ve sehiv secdesini imâmla beraber yapıp, imâmla beraber selâm vermeksizin ayağa kalkıp kılamadığı rek’atları kendi başına tamamlar. Mesbuk, bile bile imâmla beraber selâm verirse namazı bozulur. Sehven (yanlışlıkla) selâm verirse bozulmaz. Imâmla beraber veya ondan önce, sehven (yanlışlıkla) selâm vermekle sehiv secdesi icap etmez. Selâmı imâmdan sonra verirse, imâmdan ayrılıp namaza kendi başına devam etmiş sayılacağından sehiv secdesi yapar.
Mesbuk, selâm vermesi icap ettiğini zannederek imâmla beraber selâm verirse, bile bile selâm vermiş sayılır. Namazdan çıkmış olacağından artık kalan rek’atları kılmaya devam edemez. (Namazı yeniden kılar.) Mesbuk, imâmın selâmından sonra kalkıp kalan rek’atları kılarken sehiv secdesi icap eden bir şey yaparsa, sehiv secdesi yapması gerekir. Dört rek’atlı bir namazın son iki rek’atına yetişen kimse, imâm selâm verince kalkıp tek başına iki rek’at kılar. Bu rek’atın birinde kıraatı (okumayı) terk etse namazı bozulur.
İki kişi imâma sonradan uysalar, imâm selâm verdikten sonra ayağa kalkıp imâmla kılamadıkları rek’atları kılarken, birisi kaç rek’at kılacağını unutup yanındakinin yaptığı gibi yapsa namazı sahihtir.
Bir kimse yetişemediği rek’atları kılmak için imâm sağına selâm verir vermez ayağa kalksa, o sırada imâm da soluna selâm vermeyip sehiv secdesi yapsa, ayağa kalkan kimse kıldığı rek’atın secdesine gitmemişse, dönüp imâma uyar ve onunla beraber sehiv secdesi yapar. Fakat dönmez ve namaza devam ederse, namazın sonunda kendisi secde etmesi icap eder. Mesbûkun uyduğu imâmın, isteyerek olmasa da kahkaha ile (sesli olarak) gülmesi abdestini de namazını da bozar.
(İbn-i Abidinzâde Muhammed Alaaddin, Üç Boyutuyla İslam İlmihali, s.213-314)