Mutlaka Cennete Girecek Kimseler

Mutlaka Cennete Girecek Kimseler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
Hz. Muâz bin Cebel (r.a.)’dan, Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: *“Herhangi bir kul inanarak, kalpten Allâh (c.c.)’dan başka ilâh olmadığına ve benim Allâh’ın Resûlü olduğuma şehâdet ederek ölürse, mutlaka Cennet’e girecektir.” Başka bir hadiste “Allâhü Te‘âlâ onu mutlaka bağışlayacaktır” buyurmuştur. (Ahmed)
Bir sahih hadiste Resûlullâh (s.a.v.)’den şöyle nakledilmiştir: “Bir müjde dinleyiniz ve başkalarına da bu müjdeyi duyurunuz. Kim Allâh (c.c.) ve Resûlü (s.a.v..)’e îmân etmiş olmak şartıyla ihlâsla “Lâ ilahe illallâh” derse Cennet’e girecektir.” Allah (c.c.) indinde ancak ihlasın değeri vardır. İhlasla yapılan az bir amelin dahi çok fazla ecir ve sevâbı vardır.
Dünyaya göstermek veya insanları memnun etmek için yapılan bir işin Mevlâ’nın yanında değeri yoktur. Üstelik o iş sahibi için vebâldir. Fakat ihlâsla yapılan az amel dahi çok güzel neticeler doğurur. Bu bakımdan biri ihlâsla Kelime-i Şehadet’i okursa o mutlaka bağışlanacaktır ve mutlaka Cennet’e girecektir. Bunda en ufak bir şüphe yoktur.
Günâhlarından dolayı bir müddet cezasını çektikten sonra girmesi de mümkündür. Fakat mutlaka böyle olacaktır diye bir şey yoktur. Herhangi birinin ihlâsı mülkün sahibi olan Allâh (c.c.)’un hoşuna gider ve onun bir davranışını beğenip de günâhlarının hepsini affedebilir. Bu kelime, görünüşte hafîf, terazide ağırdır. Kelime-i Şehâdet’te Cenâb-ı Hâkk kendi Habîbi (s.a.v.)’in, en sevgili kulunun ismini kendi ismine yakın edip, hiç kimsenin, “Muhammedün Resûlullâh” demeden, “Lâ ilahe illallâh” demesinin kabul olunmuyacağını bildirmek istedi. Allâh (c.c.)’e îmânın içinde Resûlü (s.a.v.)’e de îmân vardır.
(Muhammed Zekeriyya Kandehlevî, Fezail-i A’mal, s.436-437)