Müslüman Olmak İle Mümin Olmak Arasındaki Fark – 1

Müslüman Olmak İle Mümin Olmak Arasındaki Fark – 1. Müslüman namaz, zekat, hac ve Ramazan orucu gibi İslâm’ın ibadet cinsinden şiarlarını yerine getirir ancak müslümanların müminler merhalesine yükselmeleri için bazı gereklilikler vardır. Bu gereklileri derlediğimiz yazımızı istifadenize sunuyoruz.


Mısırlı âlim Şeyh Şa’ravi (r.aleyh) şöyle der: “Ben ABD’de San Francisco’da iken bir müsteşrik bana sordu: “Sizin Kur’ân-ı Kerîm’inizde bulunan şeylerin tamamı doğru mu?”
Cevap verdim: “Kesinlikle evet.”


Tekrar sordu: “O halde Allâh (c.c.) niçin kâfirlerin müminlere galip gelmesine imkân veriyor? Hâlbuki Kur’ân diyor ki: “Allâh (c.c.) kâfirlerin müminlere galip gelmesine asla imkân vermez.” (Nisâ s. 141)


Dedim ki: “Çünkü bizler Müslümanız, mümin değiliz de ondan.”
“Müminlerle Müslümanlar arasındaki fark nedir?” dedi.
Şöyle cevap verdim: “Günümüzde Müslümanlar namaz, zekât, hac ve Ramazân orucu gibi İslâm’ın ibaâdet cinsinden şiarlarını yerine getiriyorlar fakat onlar tam bir sıkıntı ve yokluk içindedirler! İlmi, iktisadi, sosyal ve askeri sıkıntılar…”


“Bu yokluk ve sıkıntıların sebebi nedir?” dedi.
Dedim ki: “Kur’ân-ı Kerîm’de geçen bir âyette şöyle denilir: “Göçebe Araplar biz imân ettik, diyorlar. Onlara de ki: Siz imân etmediniz. Fakat Müslüman olduk, deyin. Çünkü îmân henüz kalplerinize girmedi.” (Hucurat s. 14)


Bana sordu: “O halde onlar niçin sıkıntı ve yokluk içindedirler?”
“Bunu Kur’ân-ı Kerîm açıklıyor. Çünkü Müslümanlar müminler merhalesine yükselemediler. Şunları iyi düşün: Onlar gerçek mümin olsalardı Allâh(c.c.) onlara mutlaka yardım ederdi. Bunun delili Allâh (c.c.)’un şu âyetidir: “Biz müminlere yardım etmeyi üzerimize borç kıldık.” (Rum s. 47)


Eğer mü’min olsalardı diğer ümmetler ve halklar arasında daha önemli ve saygın bir konumda olurlardı. Bunun delili Allâhü Te’âlâ’nın şu âyetidir:
“Gevşemeyin, yılgınlık göstermeyin ve üzüntüye kapılmayın. Eğer (gerçekten) inanıyorsanız üstün gelecek olan sizsiniz.” (Âlî İmrân s. 139)


(Devamı yarınki yazıda)