Mirac’ın Ruh ve Bedenle Oluşu

Mirac’ın Ruh ve Bedenle Oluşu. Miraç, kelime anlamı olarak, yukarı çıkmak, yükselmek ya da göğe çıkış demektir. Recep ayının 27. gecesi Miraç gecesidir. Miraç gecesi ne yapılır? Miraç gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Detaylar yazımızda…

İmâm-ı Râzi (rh.a.) diyor ki gerçeği araştıran zâtlar buyurmuşlar ki: Cenâb-ı Hakk’ın Hz. Peygamber (s.a.v.)’in rûh ve cesedi ile birlikte Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya alıp götürdüğünün delîli Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîfler’dir.
Kur’ân-ı Kerîm’de meâlen: “Her türlü eksiklikten münezzeh olan Cenâb-ı Hakk, bir gece kulunu, Hz. Muhammed (s.a.v.)’i alıp Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya götürdü” (İsrâ s. 1) buyurulmuştur. Muhakkak ki âyetteki abd (kul) sözü, rûhla cismin birleşiminin adıdır. Bundan İsrâ’nın rûh ve bedenle birlikte olduğu anlaşılır.
Buna diğer bir delîl de şudur. Meâlen: “Bir kulu namâz kılarken, (onu namâzdan) men eden (adam) gördün mü sen?” (Alak s. 9-10) buyurulmuştur. Bu âyetteki abd (kul) sözünden maksad, cesedle rûhun toplamı olduğunda şübhe yoktur.
Bir de, mealen: “(Bana) şu hakîkatte (vahyedilmiştir). Allâh’ın kulu O’na ibâdet için (namâza kalktığı zamân” (Cin s.19) âyetinde buyurulan abd (kul) sözünden maksad, rûhla cesedin toplamı olduğunda şübhe yoktur.
Bunun gibi “Esrâ bi-abdihî” şerefli sözü de bu mânâdadır ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in (Esra bi) yani, “Beni gece alıp götürdüler ve seyrettirdiler” buyurduklarından da bu mânâ anlaşılmaktadır. Olayın bu şekilde olduğu açıktır. Bunun aksini bildiren bir delîl yoktur.
Bir de diyorlar ki Hz. Peygamber (s.a.v.), bu İsrâ haberini halka bildirdiği zamân çok kimseler inanmadı. İmânı zayıf olan kimselerden de niceleri eski dînlerine döndüler. Ahmak kimseler de inanmadılar. Eğer İsrâ olayı, rüyâda oldu diye bildirilse idi hiç inanmayan olur muydu. Gidişi de Burak’la olduğu bildirilmiştir. Burak ise cisimleri götürmek içindir. Doğrusunu bilen Allâh (c.c.)’dur.
İbnü’l Münir, İsrâ’nın gece oluşu şundandır diyor: Gecenin hâli gündüze göre daha gizlidir. Mü’mînlerin görünmeyene îmân yönünden îmânları artsın diye ve kâfirlerin küfrü ziyâdeleşsin diye gece oldu.
(İmâm-ı Kastalânî, İlâhi Rahmet, c.2,s. 20-21)