Mescid Yapmaya Yardım Etmek 

Mescitlerin yapımının yardımına temiz bir kalp ve imân niyetiyle, helâl malımız ve canımızla katılmalıyız. Bu yapıyı yaparken fuzulî israftan kaçınmalı, bina edilen mescit içini renkli mermerlerle, tavanını, çeşitli renklerle boyamamaya (namaz kılanların dikkatini dağıtmaması için) dikkat etmeli ve şer’î özür olmadan bu yardımdan kaçınmamalıyız. Zira bu gibi yerler ilâhî azâmetin bir işâreti ve alâmetidir. Mescid yapıldıktan sonra her türlü tabiî âfetlerden korunması ve halkın bundan faydalanması için, mescidi ve hizmetkârlarını koruyup yaşatacak bir vakıf yapılmalıdır. Bu konuda Şeyhayn’ın (İmam Buhârî ve Müslim) rivâyet ettiği bir hadîse göre Efendimiz (s.a.v.): “Allâh (c.c.)’un cemâlini (rızasını) arzulayarak mescit yapan kişiye, Hâkk Te‘âlâ cennette bir ev yapar” buyurmuşlardır.
İbn Hüzeyme (r.âleyh)’in rivayeti de şöyledir: “Herhangi bir kimse bir kuş yuvası kadar veya daha küçük, Allâh (c.c.) için bir mescit yaparsa, Allâh (c.c.) da ona cennette bir ev yapar.” (Hadislerdeki “Kuş yuvası” tabiri, bir insan cephesi eninde ve secdeye varabilecek kadar bir yer, anlamını taşır.) Taberanî (r.âleyh) ise şu hadîsi rivâyet eder:
“Allâh (c.c.)’a ibâdet edilmesi için helâl malından mescit yapan kimseye, Hâkk Te‘âlâ cennette inci ve yakut taşından bir ev yapar.” Yine Taberanî (r.âleyh)’in rivâyetinde, “Her kim gösteriş, desin ve duysunlar duygularına kapılmadan bir mescit yaptırırsa Hâkk Te‘âlâ ona cennette bir ev yapar” buyurulmuştur.
(İmâm Şarani, Büyük Ahidler, s.80-82)

Pratik Fıkhî Bilgiler

SUAL: Yılan ve domuz derisi tabaklanmakla temiz olur mu?
CEVAP: Domuz ve yılan derisi, tabaklansa da temiz olmaz. Bu derilerden yapılmış cüzdan, kemer, çanta, elbiseyle namaz kılınmaz. (Hidaye, Hindiyye) Domuz, yılan, fare ve insan derisi tabaklanmakla temiz olmaz. (Redd-ül-muhtar) Şafii mezhebinde, domuzdan başka köpek derisi de tabaklanmakla temiz olmaz. (Misbah-un-necat)