Kuşluk Namazı

Kuşluk Namazı. Kuşluk Namazı Nedir? Nasıl Kılınır? Kuşluk Namazı Ne Zaman Kaçta Kılınır? Kaç Rekattır?

Ebû Zer (r.a.)’dan rivâyet edildiğine göre Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Her birinizin her bir eklemi (ve kemiği) için bir sadaka gerekir. Binaenaleyh her tesbih sadakadır, her hamd sadakadır, her tehlil sadakadır, her tekbir sadakadır.
İyiliği tavsiye etmek sadakadır, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kulun kuşluk vakti kılacağı iki rek’at namaz bütün bunları karşılar.” (Müslim, Buhârî)
Hadisten öğrendiklerimiz:
1. İyilik ve hayır yapmaya gayret gösterilmeli, mâlî ve fiilî olarak yapılamazsa, tesbih, tekbir gibi sözlü olarak yapılmalıdır. Sadaka ve hayır yollarının çeşitli olduğu unutulmamalıdır.
2. “Kuşluk Namazı” önemli, şükür ve sadaka niteliği yüksek bir nâfile ibâdettir. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu namazı hem kılmış hem de kılınmasını teşvik etmiştir. İki rekât olarak kılınması da yeterli olmaktadır.
(İmâm Nevevî, Riyâzu’s-Salihîn)

Pratik Fıkıh Bilgisi: Nafile Namaz

SUAL: Vâkit namazlarının önünde yada arkasındaki sünnetler hariç, bir kimse nafile namaz kılacaksa namazlarda kaç rekâtta selâm vermek daha fazîletlidir?
CEVAP: Hanefi mezhebine göre; gece kılınan nafile namazlarda iki rekâtta bir, gündüz kılınanlarda ise dört rekâtta bir selâm vermek daha fazîletlidir.
Gündüz kılınan namazlarda bir selâmla dört rekâttan, gece namazlarında ise tek selâmla sekiz rekâttan fazla nafile kılmak mekruhtur.
Şâfiîlere göre hem gündüz hem de gece kılınan nafile namazlarda iki rekâtta bir selam verilir.
(Mâverdî, el-Hâvî, c.2, s.289;Merğînânî, el-Hidâye, c.2, s.37-38)