Kuruluşunun 104. Yılında Milli Türk Talebe Birliği

Kuruluşunun 104. Yılında Milli Türk Talebe Birliği. Millî Türk Talebe Birliği, Türk Yüksek Tahsil Gençliğini, aralarda uğradığı bazı kesintiler haricinde, başındaki idârecilerinin bilgi, beceri ve gayretleri oranında, dış güçlerin ajanları vasıtasıyla estirilen kuzey ve batı rüzgarlarından korumuş, gençliği bu memlekete sâhip çıkacak bir gençlik olarak yetiştirmeye gayret etmiştir.


Allâh (c.c.)’nun “O günler (öyle günlerdir ki) biz onları insanlar arasında döndürür dururuz” (Âl-i İmrân s. 140) âyeti hükmünce takdîr ettiği 700 yıllık ömrünü, Dîn-i Mübîn-i İslâm’ı yeryüzüne hâkim kılmak için cihâtla geçiren muhteşem Osmânlı, dış güçler tarafından içerideki bazı gâfil ve hâin kimselerin kullanılmasıyla, Cihân Harbi’ne sokulmuş ve millet ateşe atılıp küfrün eline ikrâm edilmiştir. İçine düşülen bu durumdan memleketi kurtarmak isteyen o günkü Dârü’l Fünûn (bugünkü üniversite gençliği) 1916 yılının ortalarına doğru Türk Talebe Birliği’ni (TTB) kurmuşlar, ardından da birçoğu cephelere giderek şehît olmuşlardır.
Savaş yıllarından sonra Millî Türk Talebe Birliği, Türk Yüksek Tahsil Gençliğini, aralarda uğradığı bazı kesintiler haricinde, başındaki idârecilerinin bilgi, beceri ve gayretleri oranında, dış güçlerin ajanları vasıtasıyla estirilen kuzey ve batı rüzgarlarından korumuş, gençliği bu memlekete sâhip çıkacak bir gençlik olarak yetiştirmeye gayret etmiştir. Özellikle 1971 yılında Genel Başkan olan Muhterem Ömer Muhammed Öztürk, Millî Türk Talebe Birliği’ni hakikî gâyesini yerine getirmesi yolunda ideal bir şekilde yönetmişler ve hakîki hedefine taşımışlardır.
1971’e kadar sadece kamuoyuna yönelik ve belli mihrâkların kontrol ve desteğindeki faaliyetlerinden öteye gidemeyen, Türkiye’deki güdümlü kör dövüşün bir aktörü durumunda olan MTTB, 1971’de Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün Genel Başkan olmalarıyla, siyâsi birçok kurumun MTTB’yi kendi çıkarları için kullanmak istemesine rağmen, hiçbir mihrâkın kontrolü ve desteği olmaksızın Türkiye’nin en güvenilir teşkilâtlarından biri olmuştur. Gençliğin eğitimi için birbirinden değerli kurumlar, kurslar ve enstitüler kurmuştur.
Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün kazandırdıkları bu rûh ve ivme ile MTTB 1980’e kadar aynı misyonunu devâm ettirmiştir. Türkiye’de “sol”un temsilciliğini yapan bazı fikir adamlarının dediği gibi: “Buna engel olmak için Türkiye’de bir ihtilâl yapılmıştır.” 12 Eylül 1980’de memleket idâresine el koyan askerî yönetim tarafından faaliyetten men edilmiş, kapatılması neticesinde gençliğin yetişmesine yönelik sorumlulukları ve tüzüğü gereği bütün mevcûdiyeti Fâtih Gençlik Vakfı’na devredilmiştir.
(www.RAMAZANOGLUMAHMUDSAMIKS.com)