Selef büyüklerinden birinin âdeti, bir koyunun değerini fakirlere
sadaka vermekti. Madem ki, kurban bana vâcib değil,
niçin bir hayvanın canına kıyayım derdi. Rü’yâda, kıyâmeti
gördü. İnsanlar bineklerine binmiş, melekler onları Cennete
götürüyor, kendisi ise yaya olarak gidiyordu. Sebebini sordu.
Bu binekler, dünyada kesilen kurbanlardır dediler. Ben de,
kurban değerini sadaka verirdim dedi. Sen bilmez misin ki,
kıymetini vermekle, kurban kesmek bir değildir. Kurban kesmek
lâzımdır dediler. O büyük yaşadıkça hep kurban kesti.
Madem ki kurban bu kadar faydalı, bu kadar fazîletlidir, bu
ibâdeti kaçırmamalıdır. Allâhü Te‘âlâ’nın Halîli İbrahim (a.s.)
Hakkın rızâsı yolunda, çocuğunun başından geçmiş iken,
sende bir koyunun başından geç.
(Muhammed Rebhami, Riyâdün-Nasihin)
BAYRAMLARIN MENDÛBLARI
1- Erken kalkmak. 2- Gusletmek. 3- Misvâk kullanmak.
4- Güzel koku sürünmek.
5- Giyilmesi mübâh olan elbisenin en güzelini giymek
6- Allâh’ın ni’metlerine şükretmiş olmak için sevinçli ve
neşeli görünmek ve yüzük takınmak.
7- Kurban Bayramı’nda kurban kesecek olan kimsenin
kurban etinden yemek için yemeği namazdan sonraya bırakması.
8- Namaza erkence davranıp sabah namazını mahâlle
mescidinde kılarak bayram namazı için namazgâha ve büyük
câmiye gitmek.
9- Namaza giderken acele etmeyip sükûnetle yürümek.
10- Namaza giderken Ramazân bayramında gizli ve Kurban
bayramında açıktan tekbîr getirmek.
11- Namazdan dönerken mümkünse başka yoldan gelmek.
12- Mü’minlerle karşılaştığı zaman güler yüz göstermek.
13- Elinden geldiğince çokça sadaka vermek.
(Mehmet Zihni Efendi, Nimet-i İslâm, s. 510)