Kur’an Mucizesi: Demir

 
Kur’an Mucizesi: Demir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
 
Demir, Kur’ân’da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kur’ân’ın “Hadîd”, yani “Demir” adlı Sûresi’nde şöyle buyrulur: “…Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik.” (Hadîd s. 25) Demir dünya üzerinde üçüncü en yaygın elementtir ve yer kabuğunun yüzde beşini oluşturur. Demir elementi, Dünya’da bu kadar fazla miktarda bulunmasına karşın, demirin oluşumu dünya dışında gerçekleşmiştir. Modern astronomik bulgular, dünyadaki demir madeninin dış uzaydaki
dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur. Âyetteki ‘indirdik’ kelimesinin, yağmur ve güneş ışınları için kullanılan “gökten fiziksel olarak indirme” şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında, âyet’in yukarıda ifâde ettiğimiz bu önemli bilimsel gerçeğe işâret ettiği görülmektedir. Sadece dünyadaki değil, tüm Güneş Sistemi’ndeki demir, dış uzaydan elde edilmiştir. Çünkü güneşin sıcaklığı demir elementinin meydana gelmesi
için yeterli değildir. Güneşin 6000 °C’lık bir yüzey ısısı ve 20 milyon °C’lik bir çekirdek ısısı vardır.
 
Demir ancak güneşten çok daha büyük yıldızlarda, birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. Bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince, artık yıldız bunu taşıyamaz ve patlar. Demirin uzaya dağılması işte bu patlamalar sonucunda mümkün olur. Bütün metaller içinde demirden daha çok hayâtî önem taşıyanı yoktur. Demir atomu olmaksızın evrende karbona bağlı yaşam olması mümkün olmazdı; atmosfer ya da hidrosfer olmazdı, ozon tabakası olmaz, (insan kanında) hemoglobini meydana getirecek hiçbir metal bulunmazdı.
 
Bu bilginin Kur’ân’ın indirilmiş olduğu 7. yüzyılda bilimsel olarak tesbît edilemeyeceği ise açıktır. Ancak bu gerçek, herşeyi sonsuz bilgisiyle kuşatan Allâh’ın sözü olan Kur’ân’da yer almaktadır.
 
(Dr. Mazhar, U. Kazi, 130 Evident Miracles in the Qur’an, Crescent, s.110-111)