Kur’ân-ı Kerîm’i Hatim Etmede Âdâb

Kur’ân-ı Kerîm’i Hatim Etmede Âdâb. Ramazân ayında bir defa hatim yapmak da sünnettir.
Kur’ân-ı Kerîm’i başından sonuna kadar okuyup hatmetmek sünnettir. Ramazân ayında bir defa hatim yapmak da sünnettir. İmâm-ı Âzam Hazretleri, “Bir kimse Kur’ân-ı Kerîm’i senede iki defa hatmederse hakkını vermiş olur” buyurmuştur.
Cebrail (a.s.) her yıl Ramazân ayının her gecesinde gelir, Ramazanın sonuna kadar Kur’ân-ı Kerîm’i Peygamberimiz (s.a.v.) ile mukabele ederdi. Kur’ân-ı Kerîm’i hatmederken, Duhâ sûresinden itibaren bütün sûrelerden sonra, “Allâhü ekber, Allâhü ekber. Lâ ilahe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhil hamd” diye tekbir getirmek sünnettir. Hatim yapılırken, İhlâs sûresini üç kere okumalıdır. İhlâs sûresi Kur’ân-ı Kerîm’in üçte birine denk olduğu için, üç defa okununca bir hatim sevâbı alınır.
Hatim yapacak kimse, hatmi bitireceği gün oruçlu olursa daha iyidir. Hatim bitince ev halkını toplar, duâ eder, Allâh (c.c.)’a hâmd ve istiğfar edip Rabbimizden hayır ister. Kur’ân’ı her zaman okumak sevâptır ancak daha sevâp olduğu vakitler, namaz kılmanın efdâl olduğu vakitlerdir. Gecenin efdâl vakti akşamla yatsı arası, gündüz de sabahtan sonradır. Hatimden sonra hemen ikinci hatme başlamak da sünnettir. Onun için, Nâs sûresini bitirip hatim yaptıktan sonra hemen Fâtiha’yı, arkasından da Bakara sûresinin ilk beş âyetini okumalıdır.Bir kimse, “Yâ Resûlallah! Hangi amel Allâh (c.c.)’a daha sevimlidir?” diye sormuştu. Peygamberimiz (s.a.v.), “Konup göçenin ameli” buyurdu. O zat, “Konup göçen ne demektir?” diye sorduğunda şöyle cevap verdi: “Kur’ân’ı başından sonuna kadar okuyan ve ne zaman sonuna kadar okusa hemen baş tarafına geçip yeniden okumaya başlayan kimsedir.”
Hatimden sonra duâ etmek de sünnettir. Peygamberimiz (s.a.v.), “Kur’ân’ı hatmedenin duâsı kabul olunur” buyurmuştur.
(Muhammed Alâüddin, El-Hediyyetü’l- Alâiyye, s.875-876)