Kadir Gecesi 4 rekât namaz kılınır. Her rekâtte Fâtihâ’dan sonra 7 İhlâs sûresi okunur. Namazdan sonra da 70 kez istiğfâr edilirse biiznillâh mağfiret olunur. Bu gece bol bol “Sübhanallâhi ve’l hamdulillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber” virdine devam edilmelidir. Ayrıca bu gece tesbih namazı kılınması fazîletlidir. Nebî (s.a.v.) buyurdu ki: “Kadir Gecesi’nde bir kere “İnnâ enzelnâ” sûresini okuyan, başka zamanda Kur’ân-ı Kerîm’i hatmedenden daha sevgilidir. Kadir Gecesi’nde bir tesbîh, bir tehlîl, bir tahmîd söyleyen, benim yanımda, yedi yüz bin tesbih, tahmid ve tehlîlden kıymetlidir. Bu gece çobanın koyunu sağma müddeti kadar namaz kılanı, ibâdet edeni, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibâdetle geçirenden daha çok severim.” Nebî (s.a.v.) bu gece şöyle duâ edilmesini tavsiye etmişlerdir: “Allâhümme inneke afüvvün tuhıbbul afve fa’füannî” (Allâh’ım! Sen affedersin; afvetmeyi seversin günahlarımı affet!). Resûlullâh (s.a.v.): “Ben size, Kadir gecesini aramak isteyene, Ramazân-ı Şerîf’in son on gününde, yirmi yedinci gecesine baş vurmanızı söylerim” buyurdu. (Hz. Seyyid Abdulkâdir-i Geylânî (k.s.), Gunye’tü-tâlibîn, s.300-302) Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurdu ki: “Kadir gecesinde bir kerre “İnnâ enzelnâ” (Kadir) sûresini okuyan, başka zamanda Kur’ân-ı Kerîm’i hatmedenden daha sevgilidir. Kadir gecesinde bir tesbîh, bir tehlîl, bir tahmîd söyleyen, benim yanımda, yedi yüz bin tesbih, tahmid ve tehlîlden kıymetlidir. Bu gece çobanın koyunu sağma müddeti kadar namaz kılanı, ibâdet edeni; bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibâdetle geçirenden daha çok severim.” (Muğnî) (Muhammed Rebhâmi, Riyadü’n-Nâsihîn, s.213)

Bir Yorum Bırak