Kadınların Gitmesi Caiz Olan ve Olmayan Yerler

Kadınların Gitmesi Caiz Olan ve Olmayan Yerler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.


Müslüman, hanımını nâmahremlerin yanına, evine göndermemeli, düğüne, hamama ve yabancılara hasta ziyaretine yani evlenmesi caiz olan yabancı kimseler hasta olunca hâl ve hatırlarını sormaya ve bir makâma ve mevkiye geçince tebrik etmeye göndermemelidir. İzin vermemelidir. Kadınlar izinsiz çıkarsa, hadîs-i şeriflerde geldi ki: “Gökte ve yerde olan rahmet ve azâb melekleri evine gelinceye kadar ona lanet ederler.” Erkeğin izni ile çıkarsa ikisi de âsî olur.
Kadınların, dinde, gitmesi caiz olan yerler yedidir:

 1. Anasını, babasını ziyarete gitmek,
 2. Hasta oldukları zaman hallerini sormaya gitmek,
 3. Bir musibet gelince, onlara baş sağlığına gitmek,
 4. Mahremlerini (yani görüşmesi günâh olmayan yakın akrabasını) ziyarete gitmek,
 5. Ölü yıkayıcı ise ölü yıkamaya gitmek,
 6. Ebe ise doğuma gitmek,
 7. Bir kimsede alacağı varsa, alacağını almaya veya borcu varsa ödemeye gitmek.
  Bu şekillerde izinli ve izinsiz evinden çıkıp gidebilir. Haccetmeye gitmek dahi böyledir, eğer üzerine farz olmuş ise… Bilinmesi lâzım olan ilmihâl bilgilerini öğrenmeye gitmek de böyledir. Kocası öğretecek seviyede değilse caizdir. Bunlardan başka şeylere izin vermek caiz değildir.
  Büyük işlerde kadın sözüne uymamalıdır. Ev ve geçim hususunda arada sırada kadının sözüne uymalıdır. Güzel geçinip bazı kusurlarına göz yummalıdır. Günâhlarına göz yummamalıdır. Yani bazı eksikliklerini afvetmelidir.
  Hadîs-i şerîfte geldi ki: “Kadınlar eğe kemiğinden yaratılmıştır. Doğrultmak istersen kırarsın. Kendi haline bırakırsan eğri kalır.” Bunun için bazen nasihat bazen da müdarâ (idare) etmelidir.

(Bîrgîvî Vasiyetnamesi, Kadızâde Şerhi, 238.s.)