Dört şey bedeni kuvvetlendirir:
1. Et yemek. 2. Güzel kokular sürünmek. 3. Cinsî münasebette bulunmadan yıkanmak. 4. Keten elbise giymek.
Dört şey bedeni zayıflatır:
1. Fazla cinsî münasebette bulunmak. 2. Fazla düşünmek. 3. Aç karnına çok su içmek. 4. Çok ekşi yemek.
Dört şey gözün nûrunu azaltır:
1. Pisliğe bakmak. 2. Asılmış insanın ölüsüne bakmak. 3. Kadının fercine bakmak. 4. Otururken arkasını kıbleye çevirmek.
Dört türlü uyuma şekli vardır:
1. Sırtüstü uyumak; peygamberler uykusudur. Onlar, göklere bakarak bunların yaratılışı üzerine düşünürler. 2. Sağ omuz üzerine yatmak, âlimler ve âbidlerin uykusudur. 3. Sol omuz üzerine yatmak, padişahların uykusudur. Hazmı kolaylaştırır. 4. Yüzüstü yatmak, bu da şeytanlar uykusudur.
Dört şey aklı çoğaltır:
1. Fazla ve lüzumsuz konuşmamak. 2. Misvâk kullanmak. 3. Sâlihlerle berâber olmak 4. Âlimler ile düşüp kalkmak.
2. Dört şey ibâdet sayılır:
3. 1. Dâima abdestli gezmek. 2. Çok secde etmek. 3. Camilere devam etmek. 4. Çokça Kur’ân okumak. (İmâm Gazâli, İhyâ-u Ulûmi’d-din, c.2, s.53)
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
İslâm’ın sünnetlerinden biri de herkesin içinde hiç kimseyi yüzüne karşı ayıplamamak, gücendirmemek, azarlamamaktır. Zîra Resûlullâh (s.a.v.) bu gibi hallerde: “Bu insanların hâli nedir, niye böyle yapıyorlar!” buyururdu. Yine bir hadîs-i şerîfte: “Tevbe ettiği halde bir günâh işleyen müslümânı daha önce işlediği günâhtan ötürü kötüleyen kimse, aynı hatâya düşmeden ölmez” (Tirmizî) buyurulmuştur