Hz. Peygamber Efendimiz’in Ashabı Hakkındaki Sözleri

Hz. Peygamber Efendimiz’in Ashabı Hakkındaki Sözleri başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.


İbn Ömer (r.a.) rivayet etti: Peygamber (s.a.v.): “Kureyş’ten üç kişi vardır ki, yüzleri yönünden insanların en güzelleri olduğu gibi ahlâkları ve hayâları yönünden de insanların en sabit olanlarıdırlar. Seninle konuşurlarsa, yalan söylemezler. Kendileriyle konuşursan, seni yalanlamazlar. Onlar Ebûbekir, Osman b. Affan ve Ebû Ubeyde b. el-Cerrah (r.a.e.)’dir” dedi.


Bir gün Allâh (c.c.)’un Resûlü (s.a.v.) kızının evine girdi. Kızı, kocası Hz. Osman (r.a.)’in başını yıkıyordu. Hz. Peygamber (s.a.v.): “Ey kızım! Ebû Abdullah’a (Hz. Osman’a) daima iyilikte bulun. Çünkü o Ashâbımın içinde, ahlâk bakımından, bana en çok benzeyendir” buyurdu.


Resûlullâh (s.a.v.)’in kızı, Hz. Osman (r.a.)’in hanımı Hz. Rukiyye (r.ânhâ)’nın hanesine gittik; elinde bir tarak vardı. Bana: “Resûlullâh (s.a.v.) şimdi benim yanımdan çıktı. Onun başını taradım. Babam benden Hz. Osman (r.a.)’i sordu. Ben de: “Hayırlıdır, iyidir” dedim.
Babam: “Ona ikrâm et! Çünkü o, ahlâk bakımından bana Ashâbım’ın hepsinden daha çok benzer” buyurdu” dedi.


Hz. Alî (r.a.) şöyle anlatıyor: “Ben, Cafer ve Zeyd birlikte Resûlullâh (s.a.v.)’e vardık. Hz. Peygamber (s.a.v.), Zeyd (r.a.)’e: “Sen bizim kardeşimiz ve arkadaşımızsın” dedi. Bunun üzerine Zeyd (r.a.), sevincinden sıçrayarak çıktı. Sonra Hz. Peygamber (s.a.v.) Cafer (r.a.)’e “Sen şekil bakımından da, ahlâk bakımından da, bana benziyorsun!” dedi. Bunun üzerine Cafer (r.a.) de Zeyd (r.a.) gibi sıçrayarak sevincini gösterdi. Sonra bana: “Sen benden, ben de sendenim” dedi. Ben de sıçrayarak Cafer (r.a.)’in arkasından gittim.


(Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayâtü’s-Sahâbe, 3.c., 97.s.)