Hz. Osman’ın Haya ve Tevazuu

Hz. Osman’ın Haya ve Tevazuu başlıklı yazımızı siz değerli Mevlana Takvimi okuyucularının istifadesine sunuyoruz.


Hz. Ebûbekir (r.a.) Peygamber (s.a.v.)’den içeri girmek için izin istedi. Hz. Peygamber (s.a.v.) yatağının üzerine uzanmış bir haldeydi. Hz. Ebûbekir (r.a.)’e izin verildi. Peygamber (s.a.v.) aynı halde duruyordu. Hz. Ebûbekir (r.a.), Resûlullâh (s.a.v.)‘e dediklerini dedikten sonra çıkıp gitti. Sonra Hz. Ömer (r.a.) izin istedi. Ona da izin verildi. O da Resûlullâh (s.a.v.)’i aynı şekilde, o hal üzerine gördü. Onun ihtiyacı da yerine getirildikten sonra çıktı. Sonra Hz. Osman (r.a.) izin istedi. Resûlullâh (s.a.v.) derhal kalktı ve Hz. Âişe (r.ânhâ)’ya: “Şu elbiseni benim üzerime güzelce derle de açık yerim kalmasın.” buyurdu. Böylece Hz. Osman (r.a.)’in sözlerini de Resûlullâh (s.a.v.) dinledi. İhtiyacı görüldü. O gittikten sonra Hz. Âişe (r.ânhâ): “Ey Allâh’ın Resûlü! Ne oluyor ki, Hz. Ebûbekir ve Ömer (r.a.e.)’e göstermediğin saygıyı Hz. Osman (r.a.)’a gösteriyorsun.” dedi. Hz. Peygamber (s.a.v.): “Osman çok hayâlı bir insandır. Eğer aynı hâlde ona izin verseydim, hayâsından ötürü ihtiyacını bana tam ifade edemezdi.” buyurdu.


Başka bir rivayette de şöyle buyurmuştur: “Meleklerin kendisinden hayâ ettiği bir kişiden hayâ etmeyeyim mi?” buyurdu ve devamla: “Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki melekler Allâh (c.c.)’den ve Resûlü’nden hayâ ettikleri gibi ondan da hayâ ederler. Eğer Osman içeri girdiğinde sen bana yakın yerde olsaydın konuşamaz, başını kaldırıp bakamazdı. Böylece çıkıp giderdi.” dedi.


Hz. Osman (r.a.) halife iken bir katıra binmişti. Nail adındaki hizmetçisini de terkisine almıştı. Hz. Osman (r.a.) geceleri abdest suyunu kendisi hazırlardı. Ona “Bazı hizmetçilere söylesen bunu yaparlar!” denildi. Bunun üzerine: “Hayır! Onlardan bunu istemem. Çünkü geceler onların istirahât zamanıdır.” dedi. Hz. Osman (r.a.) geceleyin aile efradından hiç kimseyi uykudan uyandırmazdı. Ancak uyanık bulduğu bir kimseyi çağırır, o da abdest suyunu getirirdi. Hz. Osman (r.a.) bütün zamanını oruçlu geçiriyordu. Hz. Osman (r.a.) halifeyken, mescitte yalnız olarak ve bir örtüye bürünerek yatardı.


(Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatü’s-Sahabe, 3.c., 117.s.)