“Önce Cum’a gecesi sabaha karşı, 2 rek’at namaz kılınıp arkasından aşağıdaki duâ ta’rif edildiği şekilde 480 defa okunacak:

Önce “Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm” dedikten sonra, 100 defa: “Rabbene’ftah beynenâ ve beyne kavminâ bi’l-hakkı ve ente hayru’l-fâtihîn” (A’râf s. 89) duâsı okunup arkasından bir defa: “Allâhümme yâ müfeüiha’l-ebvâb iftâh lenâ hayra’l-bâb” duâsı okunacak.

Dört kere bu şekilde tekrardan sonra yine Besmele’nin arkasından 80 defa: “Rabbene’ftah beynenâ ve beyne gavminâ bi’l-hakkı ve ente hayru’l-fâtihîn” duâsı ve bir defa “Allâhümme yâ müfettiha’l-ebvâb iftah lenâ hayra’l- bâb” duâsı okunacak.

Ayrıca aşağıdaki üç duâ (âyet) 7’şer defa okunur.

1. Duâ (âyet): “Fa’llâhu hayrun hafızan ve-hüve erhamü’r- râhimîn” (Yûsuf s. 64)
2. Duâ (âyet): “Selâmün kavlen min Râbbi’r-rahim” (Yâsîn s. 58)
3. Duâ (âyet): “Selâmün ‘aleyküm bimâ sa-bertüm fe-ni’me ukbe’d-dâr” (Râd s. 24)

Sonra 8 defa Âyete’l-Kürsî okunacak ve birinci okunuşta; ön tarafa, ikincide; sağa, üçüncüde; sola, dördüncüde; arkaya, beşincide; yukarıya, altıncıda; aşağıya üflenilecek, yedinci okunuşta; yutulacak, sekizinci okunuşta; etrafa dönülerek (dört bir tarafa doğru) üflenecektir.(Misvâk Neşriyat, İbâdet Takvimi ve Duâlar, s.183)

                  BİR MECELLE KAİDESİ ÖĞRENELİM

“Beraat-i zimmet asıldır.” (Mecelle k. 8)
Yani her insan için masum ve borçsuz olmak esastır. Ceza hukukunun temelini teşkil eden bu kaide, dünya hukukuna İslâm hukuku ile girmiştir. Masumiyet karinesi diye adlandırılmıştır. Misâl: Bir kimse başkasından alacak dava etse, ispat yükü davacıya aittir. Kesin delillerle ispatlanıncaya kadar davalı borçsuz kabul edilir.(www.mevlanatakvimi.com)

Bir Yorum Bırak