Helal Kazanç İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Helal Kazanç İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler. Bir kimse kazancının helâl olmasını dilerse, şu beş şeye dikkat etmesi gerekir
 
İbn Zübeyr, Câbir (r.a.)’dan nâklen Resûlullâh (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu anlattı: “Ey insanlar! Sizden herbiriniz rızkını tamamlamadan ölmeyecektir. Rızkınızın geç kalacağını sanmayınız. Allâh (c.c.)’a karşı takvâ sahibi olunuz. Rızık teminini helâl yoldan yapınız. Sizin için helâl olanı alınız. Allâh (c.c.)’ın haram ettiğini de bırakınız.”
Bir kimse kazancının helâl olmasını dilerse, şu beş şeye dikkat etmesi gerekir:
1. Kazanmak endişesiyle Allâh (c.c.)’un farz kıldığı ibâdetlerin hiçbirini terk etmemeli, onları noksan yapmamalıdır.
2. Kazanç için Allâh (c.c.)’un yarattıklarından hiçbirine eziyet etmemelidir.
3. Mal toplamak için değil, çoluk çocuğunun iffetini korumak için çalışmalıdır.
4. Çalışmada kendini haddinden fazla yormamalıdır.
5. Rızkını çalışmaktan bilmemeli, Allâh (c.c.)’dan görmelidir. Çalışmayı rızık için tek sebep saymamalıdır.
Resûlullâh (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: “Bir kimse, haram yoldan kazandığı para ile sadaka verir, akraba ziyareti yapar veya Allâh (c.c.) yolunda harcarsa, bunların tümü toplanıp kendisi ile beraber cehenneme atılır.” İmran b. Huseyn (r.a.) şöyle demiştir: “Allâhü Te‘âlâ, bir kimsenin faiz, rüşvet, haksızlık, aldatma ve hırsızlık yolundan elde edilen para ile umre, cihat, sadaka, köle azadı ve nafaka şeklinde yaptığı ibâdetleri kabul buyurmaz.” Sonra şöyle devam etmiştir. “Çünkü sayılan bu beş haksız kazanç yolu, bunlarla yapılan ibâdetleri yok eder.” İbn Mes’ud (r.a.) Resûlullâh (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu anlattı: “Bir kul, haram malı çalışma yolu ile temin etmez ki, sadaka verip, ecir alsın. Sadaka (zekât) veremez ki, kendisi için bereketli olsun. Ve o haram maldan geriye ne bırakırsa, kendisi için sadece cehennem ateşini artırmış olur. Allâhü Te‘âlâ, kötülükle kötülüğü yok etmez. İyilik kötülüğü imhâ eder.”
(Ebû’l-Leys Semerkandî (r.âleyh), Tenbîhü’l-Gâfilîn, s.528-533)