Güzel Kullukla ilgili Ayetler

Güzel Kullukla ilgili Ayetler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.

Güzel kulluk, yüce dinimiz İslâm’ın bir gerekliliğidir ve Allâh (c.c.)’un bizlere emrettiği şekilde ahiret için çalışmaktır. Cenâb-ı Allâh güzel kulluğun önemini ve karşılığında alınacak mükâfatları birçok ayetle kullarına bildirmiştir. Allâhü Te‘âlâ buyurmuştur ki: “Kim de ahireti diler ve bir mü’min olarak kendine yaraşır bir gayret ile o gün için çalışırsa, işte bunların çalışmaları makbuldür.” (İsrâ s. 19)
“Kim ahiret kazancını istiyorsa, onun kazancını artırırız. Kim dünya malını istiyorsa ona da dünyadan bir şey veririz. Fakat onun ahirette hiçbir nasibi yoktur.” (Şurâ s. 20)
Kazancın artırılması; sevâbın bire karşı ona, yedi yüze ve daha fazlasına çıkarılması demektir. Allâh (c.c.) bu kazançların ancak kişinin kendi çalışması sonucu verileceğini de âyette şöyle ifâde etmiştir: “Bilinsin ki, insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona, karşılığı tastamam olarak verilecektir.” (Necm s. 39-41)
Bu çalışmaların karşılığı için ise Allâh (c.c.) şöyle buyurmuştur: “Onlara şöyle denecektir. Geçmiş günlerde işlediğiniz güzel amellere karşılık, şimdi afiyetle yiyiniz, içiniz.” (Hakka s. 24)
“Herkesin, yaptıkları güzel işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.” (En’am s. 132)
Yüce Allâh şöyle buyurmuştur: “Onlara, “İşte size cennet. Yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona vâris kılındınız” diye seslenilir.” (A‘raf s. 43)
“Râbleri katında, onlar için esenlik yurdu cennetler vardır. Ve yapmakta oldukları salih ameller sebebiyle Allâh onların dostudur.” (En’am s. 127)
(Ebû Tâlib El-Mekkî, Kûtu’l Kulûb, c.1, s.85-86)