1. Galiz avret yerlerini örtmek. 2. Gusle besmele ve misvâk ile başlamak. 3. Kimsenin görmeyeceği bir yerde yıkanmak. (Avret yerlerini açmak caiz olmadığı gibi, erkeklerin kadınların yanında, kadınların da erkeklerin yanında yıkanmaları caiz değildir. Kadının erkeklere görünmeden erkeğin de kadınlara görünmeden yıkanması mümkün değilse veya kendilerini örtecek bir şey bulamayıp da kendi cinsleri arasında avret yerlerini açmaya mecbur kalırlarsa, guslü tehir edip namazlarını teyemmüm ile kılarlar. Çünkü bu durumda su hükmen bulunmamış demektir.) 4. Gusle başlamadan önce niyet etmek. 5. Önce ellerini, avret yerini ve üzerinde bulunan pisliği yıkamak. 6. Necaset olmasa da ön ve arkasını yıkamak. 7. Yukarıdakileri yaptıktan sonra abdest almak. (Cünüplükten dolayı olmasa da gusül abdestinde de diğer azâlarını yıkamadan önce abdest almak sünnettir.) 8. Sonra her tarafını ıslatacak şekilde, vücuduna üç kere su dökmek. (Gusülde ağzı, burnu ve vücudu birinci yıkayış farz, ikinci ve üçüncü yıkayış sünnettir. Bir azâsında bulunan su damlayacak kadarsa, o su ile başka âzâyı ıslatmak da uygundur. Çünkü, gusülde bedenin tamamı tek organ sayılmaktadır.) 9. Suyu önce üç defa sağ ve sol omuza, sonra başa ve diğer yerlere dökmek. 10. Gusülde suyu fazla veya çok az değil, normal harcamak ve bütün uzuvlarını iyice ovalamak. (Bir kimse akar bir suya veya havuza dalsa veya yağmur altında durup bütün vücudu ıslansa, ağız ve burnuna da su alırsa, gusül vazifesini yerine getirmiş olur.) 11. Kullanılan su ayak altında birikiyorsa, yıkandığı yerden ayrılırken ayağını en son yıkamak. (Muhammed Alâüddin, El-Hediyyetü’l- Alâiyye, s.64-65)

Bir Yorum Bırak