Günahkar Anne Babaya İtaat Edilir Mi?

Günahkar Anne Babaya İtaat Edilir Mi? Anne ve baba kafir olsa bile onlara karşı insanî vazifelerimizi, evlatlık alâka ve hürmetini göstermek gerektiği anlaşılmaktadır. 
SUAL: Günahkâr olana anne, babaya karşı evlatlık görevimiz nasıl olmalı, onlara itaat etmek mecburiyetimiz var mı?
CEVAP: Esma binti Ebû Bekir (r.anhâ) anlatıyor: “Henüz müşrik olan annem yanıma geldi; nasıl davranmam gerekeceği hususunda Hz. Peygamber (s.a.v.)’den sorarak: “Annem yanıma geldi, benimle görüşüp konuşmak arzu ediyor, anneme iyi davranayım mı?” dedim. “Evet, ona gereken hürmeti göster” dedi. (Buhârî)
Hadîste zikri geçen, Esma (r.anhâ)’nın annesi hakkında birçok münakaşalar var. Bizim için hadîsin ifâde ettiği ahkâm mühimdir.
Anne ve baba kafir olsa bile onlara karşı insanî vazifelerimizi, evlatlık alâka ve hürmetini göstermek gerektiği anlaşılmaktadır. Hatta bu hadîsten, kafir bile olsa anne ve babaya nafaka vermenin vacip olduğu hükmü çıkarılmıştır.
Kafir bile olsa anne ve babaya karşı hürmet etmek ve nafaka vermek meselesinin ehemmiyeti şuradan anlaşılmaktadır ki, yukarıdaki hadis üzerine vahiy gelmiş ve mesele Kur’ân-ı Kerîm’de hükme bağlanmıştır.
“Sizinle din husûsunda muharebe etmemiş, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış olanlara iyilik, onlara adâletle muamele etmenizden Allâh sizi men etmez. Çünkü Allâh, adâlet yapanları sever.” (Mümtahine s. 8) Müşrik bile olsa anne ve babaya hürmet hususunda şu ayet daha açıktır. Meâlen: “Eğer onlar (ebeveyn) sence ilimde yeni olmadık herhangi bir şeyi bana eş tutman üzerinde seni zorlarlarsa, kendilerine itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana dönenlerin yoluna uy…” (Lokman s. 15)
(www.mevlanatakvimi.com)