Evlenmenin Fazileti

Evlenmenin Fazileti başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
Bişr b. Hars (r.âleyh): “Ahmed b. Hanbel, üç cihetten beni geçmiştir: 1. O, hem kendisinin ve hem de çoluk çocuğunun nafakasını helâlinden temine çalışır. Ben ancak kendi nafakamı te’min ederim. 2. O, evlendi; ben bekâr kaldım. 3. O, âmmeye imâm seçildi; ben olamadım” dedi.
Ahmed Rebiu’l Eslem (r.a.)’dan, kendisine, “Neden evlenmiyorsun?” dediklerinde, şu cevâbı verdi: “Beni evlenmekten alıkoyan, Allâhü Te‘âlâ’nın: “Kocalarının, kadınlarda olan hakları gibi, kadınların da onlarda aynı hakları vardır.” (Bakara s. 228) Âyet-i Kerimesi’dir” Bunu Ahmed b. Hanbel (r.âleyh)’e anlattıklarında: “Bişr gibi adam nerede?” dedi. Bununla berâber ölümünden sonra rüyâda görülmüş ve kendisine: “Allâh (c.c.) sana ne muâmele yaptı?” diye sorduklarında, Bişr: “Evet, Cennet’te yüksek mertebeler aldım, fakat evlilerin derecesine yükselemedim” dedi.
Diğer bir rivâyette de: “Rabbim bana itâb etti ve “Bekâr olarak bana gelmeni arzû etmezdim” buyurdu” dedi. Kendisine: “Ebû Nasru’t-Timar’a ne muâmele yapıldı?” diye sorulduğunda, Bişr: “Benden yetmiş derece üstün mevki aldı” dedi. Kendisine: “Biz seni ondan üstün biliyorduk, bu İş nasıl oldu?” dediklerinde: “Ailesinin sıkıntısına tahammül ettiği için bu mevkiye yükseldi” dedi.
(İmâm Gazalî, İhyâ-i Ulumiddin, c.2, s.65)
SUAL: Piyangonun, toto, loto, iddaa vb. şans oyunları oynamanın hükmü nedir?
CEVÂP: Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddaa, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır.
(İbn Nüceym, el-Bahru’r-râik, c.8, s.554-555)