Evin Reisi Erkektir

Evin Reisi Erkektir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.


İslam’ın kelime anlamı “teslim olmak” demektir. Oysa bizim toplumumuzda din deyince maalesef çoğu zaman sadece namaz, abdest, oruç, gibi dinin ibadetle ilgili bölümleri akla geliyor. Dinin muamele ile ilgili bölümleri ise sanki bizim keyfi seçimimize bırakılmış gibi bir algı var çoğumuzda. İbâdetleri yapmakla kendimizi dindar zannediyoruz. Meselâ, aile konusunda dinimizin bize çizdiği bir çerçeve var. Fakat biz yaşantımızla ne kadar o çerçevenin içindeyiz? Erkek, ailenin reisi olarak Allâh (c.c)’un kendine verdiği yükümlülüğü yerine getiriyor mu? Kadın, evin hanımı olarak Allâh (c.c)’un kendine verdiği sorumlulukları yerine getiriyor mu?


Dindar ailelerin çoğunda en temel problem erkeklerin evde reis olmaması, Allah’ın verdiği görevi yerine getirmemesi ya da getirememesi. Kimi reisliği hanıma devretmiş, yan gelip yatıyor fakat huzursuz kimi de gücünü kötüye kullanıyor ailesine zulmediyor. Kimi de nasıl reislik yapacağını bilmiyor, bocalayıp duruyor. Oysa aileden erkek sorumlu. Erkeğin bu görevi acilen üstlenmesi ve idarecilik konusunda çaba göstermesi ve kendini geliştirmesi gerekli. Kadınlar ise pek çoğu Allâh (c.c)’un onlardan istediği kocalarına karşı saygılı ve itaatkâr olma halleri içinde değiller. Kadın hakları yaygaraları sebebiyle Müslüman hanımlar İslam’ın kadına verdiği haklardan razı değiller. Çoğu kadın evde otorite olmak istiyor. Kocaya saygı ve itaat bir eziklikmiş gibi algılanıyor.

Kadınlar güç ve otoriteyi sevdiler. Oysa otorite kadın için tadı güzel, zehirli bir meyve gibidir. Kadına Allâh (c.c.)’un bahşettiği özel ve güzel pek çok kadın olma halini yavaş yavaş öldürür. Hepimiz Allâh (c.c.)’un bizden razı olmasını bekliyoruz fakat biz Allâh (c.c.)’dan razı mıyız, Allâh (c.c.)’un gönderdiği dinden razı mıyız? Önce kendimize bu soruyu bir soralım.


(Sema Maraşlı, www.cocukaile.net)